VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Kind fiscaal voordelig aan een woning helpen door ouders?

Geplaatst op: 24-01-2024, 11:27:32

Met ingang van 2024 is er definitief een streep gegaan door de ‘jubelton’. Ouders moeten daarom naar andere routes gaan zoeken om hun kind voordelig aan een woning te helpen.

Een optie is bijvoorbeeld een aangekocht studentenappartement tegen de WOZ-waarde verkopen aan het kind. De Belastingdienst ziet dat namelijk niet als schenking. Wel is deze route alleen voordelig als de WOZ-waarde lager ligt dan de marktwaarde van de woning.

De overheid heeft de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning met ingang van 2024 afgeschaft. De vrijstelling was eerder opgelopen tot ruim € 106.000, vandaar de bijnaam ‘jubelton’. 

Met de afschaffing is een mogelijkheid voor gulle gevers verdwenen om voor om het even wie bij te dragen aan de koop van een woning. Voor de jubelton hoefden schenker en ontvanger namelijk geen familieband te hebben. Voor ouders die hun kind financieel willen helpen, blijven er nog wel enkele – minder voordelige – mogelijkheden over, zoals de familiehypotheek (zie het kader hieronder). Ook de verhoogde eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen blijft bestaan.

Hypotheek bij een familielid

Bij een ‘familiehypotheek’ klopt het kind voor de hypotheek niet aan bij de bank maar bij de ouders. Voordeel is dat ouders hierbij gebruik kunnen maken van de jaarlijkse algemene schenkingsvrijstelling van € 6.633 (in 2024) voor ouders aan hun kind.

Het kind betaalt u rente voor de hypotheek, maar u kunt dit bedrag weer terugschenken tot aan het bedrag van de vrijstelling. Wel moeten afspraken goed onderbouwd zijn en goed vastgelegd worden. Denk aan een marktconforme rente. De Belastingdienst is niet altijd even enthousiast over dit fenomeen.

Geen schenkbelasting verschuldigd

Daarnaast is er dus de route met een verkoop tegen de WOZ-waarde. Eerder was er nog wel discussie over hoe zo’n overdracht belast zou moeten worden. Stel dat ouders een woning verkopen aan hun kind en dat de WOZ-waarde € 40.000 lager ligt dan de verkoopwaarde op de markt. Dan zou de Belastingdienst kunnen stellen dat die € 40.000 een schenking is voor het kind, waar dus ook schenkbelasting over betaald moet worden. Maar de staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit vastgelegd dat bij een verkoop tegen de WOZ-waarde geen schenkbelasting verschuldigd is.

Woningmarkt aan het afkoelen

Ouders kunnen deze route gebruiken voor de verkoop van zowel een beleggingspand als voor de eigen woning aan hun kind. Dit levert uiteraard wel alleen voordeel op als de WOZ-waarde van de woning onder de marktwaarde ligt, anders kunt u net zo goed de ‘reguliere’ verkoopprijs hanteren.

De WOZ-waardes zijn de afgelopen jaren flink gestegen, terwijl de woningmarkt enigszins lijkt af te koelen. Ook zijn er flinke regionale verschillen. Het is dus zaak om goed uit te zoeken of deze route daadwerkelijk voordeel oplevert.

Ouders mogen nog steeds een verhoogde vrijgestelde schenking doen

Maak gebruik van startersvrijstelling

Bij een verkoop tegen de WOZ-waarde kunnen ouders mogelijk nog andere fiscale voordelen benutten (zie ook het kader hieronder):

Ouders mogen nog steeds eenmalig een verhoogde vrijgestelde schenking doen aan hun kind, van € 31.813 in 2024. Ouders die deze eenmalige vrijstelling nog niet hebben benut, kunnen die dus inzetten bij de woningverkoop.

Als het kind tussen de 18 en 35 jaar oud is, kan hij of zij mogelijk nog gebruikmaken van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Dankzij deze vrijstelling hoeft het kind helemaal geen overdrachtsbelasting te betalen, terwijl die voor woningen normaal 2% van de koopsom is. Voorwaarden zijn onder meer dat het kind zelf in de woning gaat wonen en dat de koopsom niet hoger is dan € 510.000 (bedrag voor 2024).

Verkopen boven verhuren

Het is ook het afwegen waard of het voordeliger is om een pand te verhuren of te verkopen aan uw kind. Daarbij speelt dat u bij een beleggingspand dat u verhuurt aan uw kind tegenwoordig 100% van de WOZ-waarde moet meetellen voor uw belastbare vermogen in box 3. Bij een verkoop verschuift dit vermogen naar uw kind.

Bron: verdiepingsartikel van 4 januari 2024 op www.rendement.nl

Vorige pagina