VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Klachtenprocedure

Klachten?

De medewerkers van VVAZ-intermedis doen er alles aan om u op uw wenken te bedienen.Heeft u desondanks een klacht, dan bieden wij allereerst onze verontschuldigingen aan.

Klanttevredenheid

Is voor ons heel belangrijk. Wij willen u een uitermate goede service bieden. Klanttevredenheid is voor ons de beste reclame. Wij willen dat u zich bij VVAZ op uw gemak voelt. Zijn er redenen waardoor onze relatie verstoort is of dreigt te verstoren, schroom dan niet ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat we alle zeilen kunnen bijzetten om dit te voorkomen.

Melden

Laat ons uw klacht of ongenoegen weten, door eenvoudigweg het klachtenformulier in te vullen.

Hoe gaan wij te werk

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op en bespreken met u hoe we de klacht gaan oplossen. We streven ernaar de klacht binnen enkele dagen op te lossen. Echter zijn we hiervoor ook vaak afhankelijk van derden, om bijvoorbeeld informatie in te winnen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Is de klacht opgelost maar bent u niet tevreden met de afhandeling. Dan kunt u zich ook tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) richten. Het KIFID neemt klachten in behandeling als de consument en de aanbieder er samen niet uitkomen. Het adres van het Kifid is -Postbus 93257, 2509 AN DEN HAAG, tel. 070-3338999. Ons aansluitnummer bij het KIFID is 19991535.

Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing. U kunt zich dus ook altijd tot de burgerlijke rechter wenden. Wij beloven dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om het nooit zover te laten komen.