VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Over VVAZ

VVAZ Intermedis is al meer dan zestig jaar gespecialiseerd in de financiële begeleiding en advisering van (para)medici- en vrije beroepsbeoefenaren. De laatste jaren adviseren wij in toenemende mate ook de DGA en in aanmerking komende particulieren.

VVAZ Intermedis stelt zich als doel de juiste balans te vinden tussen de zakelijke- en privé financiën van haar relaties. Dat creëert rust en ruimte. En op die manier kunt u en uw gezin de vruchten plukken van uw inspanningen. Nu en in de toekomst.

Dit vereist een vergaand inzicht in de vaak complexe bedrijfsvoering van uw organisatie, maatschap of praktijk en een goed gesprek over uw wensen en eventuele toekomstplannen. Iedere praktijk en privé situatie heeft immers zijn eigen uitgangspositie en specifieke kenmerken.

VVAZ Intermedis stelt, indien gewenst, een uitgekiend pakket van voorzieningen, financieringen en verzekeringen samen. Geheel op basis van de huidige regelgeving en met een open oog voor de toekomst.
Verzekeringen, beleggingen, financiële planning, pensioenen en hypotheken/financieringen zijn zaken van vertrouwen! Dat realiseert VVAZ Intermedis zich als geen ander.

De vaak jarenlange persoonlijke relaties met onze cliënten zien wij als het ultieme bewijs van dit vertrouwen. Daar zijn wij trots en zuinig op. En we spannen ons iedere keer weer tot het uiterste in om dit vertrouwen waar te maken.
VVAZ Intermedis neemt u graag al uw financiële zorgen uit handen.

Neem dus gerust contact met ons op!


mr Eric Lammerts van Bueren
mr Theo Geominij
Helga Scheeren CFP®

NB

VVAZ Intermedis kent een beheerst beloningsbeleid dat aansluit op en in overeenstemming is met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo, hoofdstuk 1.7 van de Wft). De salarissen van de medewerkers kennen géén variabele- en/of bonus- en prestatiecomponenten. Dit geldt ook voor derden die werkzaamheden voor VVAZ Intermedis verrichten en onder haar verantwoordelijkheid vallen. Denk hierbij aan freelancers en ingehuurde uitzendkrachten.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht een aangewezen instelling om een risicobeoordeling en/of in voorkomende gevallen een (vereenvoudigd) cliëntenonderzoek uit te voeren.

Verder schrijft de Wwft voor dat, indien een aangewezen instelling indicaties aantreft die kunnen duiden op een ongebruikelijke transactie, die moet worden gemeld bij het Financial Intelligence Unit (FIU)(www.fiu-nederland.nl). Transacties waarvan aangifte wordt gedaan bij politie en justitie moeten ook aan het FIU worden gemeld.

VVAZ Intermedis heeft interne, schriftelijk vastgelegde, procedures waardoor aan de inhoud van de Wwft voldaan wordt en voert deze ook uit. Voorts is vanaf 1 juli 2020 de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR/)DAC6 van kracht. Ook aan de inhoud van deze richtlijn geeft VVAZ Intermedis gevolg.