VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Zijn zonnepanelen nog aantrekkelijk?

Geplaatst op: 04-09-2023, 15:31:53

De energiecrisis zorgt ervoor dat de gas- en stroomprijzen enorm zijn gestegen. De kenners zijn van mening dat ook de komende jaren de prijzen hoog blijven. De verwachting is dat de prijzen van voor de crisis niet meer terugkomen.

In 2023 worden de huizenbezitters in Nederland nog geholpen door het kabinet. Dat heeft een prijsplafond in het leven geroepen dat als volgt is opgebouwd:

Tot 1200 m3 gas voor €1,45 is maximaal

€1740

Tot 2900 kWh voor €0,40 is maximaal

€1160

Maximaal per maand

€241,66


Huizenbezitters moeten dus zorgen dat zij onder de 1200 m3/ 2900 kWh blijven zodat de rekening beperkt blijft tot maximaal €242 per maand.

Huizenbezitters die hun stroomverbruik willen aanpakken, kunnen zonnepanelen laten plaatsen. Als er genoeg ruimte is, dan is het zelfs mogelijk om via de zonnepanelen even veel op te wekken als er verbruikt wordt. Hierdoor zijn alleen nog de vaste kosten voor het stroomverbruik jaarlijks van toepassing.

De kosten voor de zonnepanelen zijn afhankelijk van het aantal en het jaarlijkse verbruik van de huizenbezitter. Globaal zullen deze kosten tussen de €5.000 en €8.000 liggen.

Iedere huizenbezitter met een koopwoning is wel bezig om te kijken of het verstandig is om zonnepanelen aan te schaffen. De meeste huizenbezitters kiezen zomaar een bedrijf uit dat de zonnepanelen dan moet plaatsen. Hierbij gaan zij er terecht vanuit dat dit plaatsen goed gebeurt en dat het bedrijf op de hoogte is van de regeltjes en eisen met betrekking tot hoe de zonnepanelen geplaatst moeten worden.


Waar moet rekening mee gehouden worden en wat is fijn om te weten?

  • Afstand tot de erfgrens
  • Afstand tot de dakrand/ No Go-zone
  • Opstalverzekering
  • Salderingsregeling vanaf 2025

Erfgrens

Huiseigenaren die in een rijtjeshuis wonen, hebben te maken met hun buren. Het is logisch dat iedere huiseigenaar zijn zonnepanelen plaats op zijn eigen dak. Helaas komt het nog wel eens voor dat er zonnepanelen over de erfgrens worden geplaatst.

Er zijn geen wettelijke regels die voorschrijven hoever van de erfgrens de zonnepanelen geplaatst moeten worden. Het is dus mogelijk om ze tot de erfgrens te plaatsen. Een andere optie is rekening te houden met de hoogte van de zonnepanelen en deze hoogte te nemen als lengte van de erfgrens af. Bij dit laatste voorkom je altijd discussies met de buren.

Dakrand/ No Go-zone

Er moet altijd een afstand aangehouden worden tussen de dakrand en de zonnepanelen. Deze afstand wordt de No Go-zone genoemd en is bepaald vanwege richtlijnen van overheidswege en voor windbelastingen. De afstand is minimaal de hoogte van de zonnepanelen. Wie echt geen risico wenst te nemen, zal een afstand hanteren van tussen de 0,5 en 1 meter.

Opstalverzekering

Het is verstandig vooraf informatie in te winnen bij de opstalverzekeraar over de zonnepanelen. Het kan zijn dat een verzekeraar bepaalde eisen stelt (bijvoorbeeld: hellingshoek, plaats omvormer en afstand tot dakrand).

Na installatie van de zonnepanelen moet u ze aanmelden bij energieleveren.nl en uw opstalverzekering. Bij de verzekeraar is er dan zeker dekking voor brand, diefstal en stormschade. Ook als een zonnepaneel van het dak waait en op een persoon zou vallen is er dekking. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat de verzekeraar de constructie komt bekijken. Handige huiseigenaren die zelf de zonnepanelen hebben geplaatst, kunnen dan een probleem hebben.

Salderingsregeling 2025

De belangrijkste vraag is natuurlijk wat de zonnepanelen opleveren.

Ieder zonnepaneel heeft een vermogen (in WP) dat we kunnen vermenigvuldigen met 85%. Deze 85% is de benutte capaciteit. De volgende berekening is dan van toepassing bij 12 zonnepanelen met een vermogen van 395 WP.

Totaal vermogen

12 x 395 WP

4740 WP

Opbrengst per jaar

85% van 4740 WP

4029 kWh


Op het ogenblik is de salderingsregeling voor zonnepanelen van toepassing. Met salderen wordt bedoeld dat de teruggeleverde stroom van de afgenomen hoeveelheid wordt afgetrokken.

Tot 2025 is er sprake van het volledige salderen. Hierna wordt de salderingsregeling tot 2031 afgebouwd volgens het volgende schema:

Jaar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Saldering

100%

100%

64%

64%

55%

46%

37%

28%

0%


Wat zijn de gevolgen voor een huizenbezitter die jaarlijks 4000 kWh verbruikt en ook deze hoeveelheid opwekt?

In de jaren 2023 en 2024 wordt dit netjes met elkaar verrekend, waardoor onderaan aan de streep niets extra betaald hoeft te worden. In 2025 mag deze huizenbezitter nog 64% van de opgewekte stroom salderen. Hieronder de uitwerking:

2025

Verbruikte stroom

4000 kWh

Opgewekte stroom

4000 kWh

Salderen 64%

2560

Terugleververgoeding

1440 (bijvoorbeeld €0,05 per kWh is €72)

Te betalen aan energie

1440 (bijvoorbeeld €0,40 per kWh is €576)


Deze huizenbezitter zal in 2025 een vergoeding krijgen over 1440 kWh terug geleverde energie. U begrijpt dat deze vergoeding meestal maar een paar eurocent is.

Aan de andere kant zal deze huizenbezitter het normale tarief moeten betalen. In mijn rekenvoorbeeld moet de huizenbezitter €504 (1440 x €0,35) per jaar aftikken.

Vanaf 2031 is er geen salderingsregeling meer. Het is nu van belang om stroom te gebruiken wanneer die opgewekt wordt. Het probleem is dat in de zomermaanden over een langere periode stroom wordt opgewekt - en dit beduidend meer is - dan in de wintermaanden.

Hoe ziet de berekening eruit als deze huizenbezitter 1000 kWh van de opgewekte stroom direct kan gebruiken?

2031

Verbruikte stroom

4000 kWh

Opgewekte stroom

4000 kWh

Direct gebruikt

1000 kWh

Terugleververgoeding

3000 (bijvoorbeeld €0,05 per kWh is €150)

Te betalen aan energie

3000 (bijvoorbeeld €0,40 per kWh is €1200)


Deze huizenbezitter zal in 2031 een bedrag van €1050 moeten betalen.

2031 is nog even weg en de kans is groot dat er dan een oplossing is gevonden om de opgewekte stroom zelf op te slaan. U moet dan denken aan een (grote) accu. In dat geval kan de huizenbezitter dus zelf bepalen wanneer de opgewekte stroom gebruikt wordt.

Zonnepanelen blijven interessant

Zonnepanelen zijn en blijven interessant om aan te schaffen. Het is wel verstandig om vooraf goed het huiswerk te doen. Een gesprekje met de buurman zorgt er ook voor dat er geen discussie komt in de toekomst.

Helaas blijven alle huizenbezitters wel afhankelijk van de energiebedrijven. Als de stroomprijs hoog blijft, dan mag er ieder jaar een leuk bedrag worden afgetikt. Het is daarom te hopen dat er de komende jaren alternatieven op de markt komen, zoals bijvoorbeeld windgenerators.

Tot slot merk ik op dat het spijtig is dat banken niet aan iedere huizenbezitter een verduurzamingshypotheek hebben aangeboden. U moet dan denken aan een hypotheekbedrag van €10.000 dat in 10, 15, 20 jaar wordt terugbetaald en waarbij er geen stukken hoeven te worden overlegd. De huizenbezitter krijgt een voorstel van een aantal looptijden en kan daar dan uit kiezen. Dat kan er als volgt uitzien:

Hypotheek €10.000

10 jaar terugbetalen

rente 4,2%

bruto per maand €102

15 jaar terugbetalen

rente 4,3%

bruto per maand €75

20 jaar terugbetalen

rente 4,4%

bruto per maand €63


Hierna wordt het bedrag in depot gezet en na overlegging van de nota van de zonnepanelen (of andere kosten voor verduurzaming) wordt deze betaald door de bank.

De kosten van de notaris, taxatie, NHG en hypotheekadviseur zijn nihil (besparing van een paar duizend euro). De bruto maandbedragen voor de hypotheek zijn niet zo hoog. Bovendien gaat de huizenbezitter direct besparen op zijn energierekening, waardoor de verduurzaminghypotheek direct zijn geld oplevert.

Helaas verschuilen banken zich achter hun zorgplicht, waardoor beoordeeld moet worden of een huizenbezitter de extra hypotheek kan betalen.

Bron: column van 1 september 2023 van Jos Koets op www.iex.nl

Vorige pagina