VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Dit zijn de grootste misverstanden over de nieuwe pensioenwet

Geplaatst op: 25-08-2023, 09:39:33

Demissionair minister Carola Schouten lanceert een campagne om Nederland bekend te maken met de nieuwe pensioenwet. Die is op 1 juli van kracht geworden. De campagne is deze week gestart en loopt door tot in 2027. Schouten wil onder meer enkele hardnekkige misverstanden rechtzetten.

Vanaf 21 augustus worden via radio, televisie en online media de boodschap uitgezonden dat regels voor pensioen gaan veranderen en waarom (‘zodat voor alle generaties pensioen goed geregeld blijft’). Samen met werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenuitvoerders worden in 2024 de nieuwe regels uitgelegd in publiekscampagnes. In 2025 en 2026 volgt een herhaling van deze boodschappen. Zodra meer bekend is over de invulling van de nieuwe pensioenregeling voor de individuele deelnemer, verschuift het accent naar de informatie vanuit de pensioenuitvoerders.

Misverstanden

Schouten maakt zich zorgen over de onbekendheid van veel Nederlanders met de nieuwe pensioenwet. Ze wil onder meer enkele hardnekkige misverstanden wegnemen. Op de websites Pensioenduidelijkheid.nl en Werkenaanonspensioen.nl worden de meest voorkomende misverstanden opgesomd en rechtgezet.

  1. Er is straks geen pensioen meer over voor jongeren.

Ook voor jongeren is er straks pensioen. Het opgebouwde pensioen is gebaseerd op de voor en door hen ingelegde premies, plus het daarover gemaakte rendement.

  1. Mensen kunnen zelf beschikken over hun ‘individuele pensioenpot’.

Er is geen sprake van een individuele pensioenpot, die individuen zelf gaan beheren. We blijven pensioen gezamenlijk opbouwen en de risico’s met elkaar delen. En het beheer doen we ook nog steeds gezamenlijk, via een pensioenfonds of verzekeraar. Voor iedereen wordt duidelijker wat je zelf hebt opgebouwd en ingelegd samen met je werkgever.

  1. Het opgebouwde pensioenvermogen kan opraken waardoor er geen pensioen meer kan worden uitgekeerd.

Nee. We blijven pensioen gezamenlijk opbouwen en de risico’s met elkaar delen. De pensioenuitvoerder berekent welke premie nodig is om te zorgen dat alle deelnemers levenslang een pensioenuitkering kunnen krijgen; dit hangt onder andere af van de gemiddelde levensverwachting van de deelnemers.

  1. Het pensioen gaat straks iedere maand omhoog of omlaag.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de hoogte van je pensioen één keer per jaar aangepast. Je pensioen verandert dus niet elke maand.

  1. Het pensioen kan ineens enorm omlaag.

Er zijn waarborgen om te zorgen dat het pensioen niet ineens enorm omlaag gaat. In het nieuwe stelsel kunnen pensioenfondsen en verzekeraars de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het tegenzit, kunnen de pensioenen omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er reserves zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen. Ook mogen pensioenfondsen en verzekeraars de verandering in de uitkering spreiden over meerdere jaren.

  1. Politici en ambtenaren vallen straks niet onder het nieuwe pensioenstelsel.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat ook gelden voor politici en ambtenaren. Ambtenaren zijn aangesloten bij het ABP en volgen dus de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Voor politici geldt dat hun pensioen uit de begroting van de overheid wordt betaald. Om dat te wijzigen zal de wet moeten worden aangepast. De Eerste Kamer heeft de motie Crone aangenomen om hier zo snel mogelijk werk van te maken. Deze nieuwe (wettelijke) pensioenregeling zal ook voldoen aan de vereisten uit de nieuwe pensioenwet.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl van 24 augustus 2023

Vorige pagina