VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Verplichte AOV: 4 redenen om nu in actie te komen

Geplaatst op: 12-05-2023, 12:11:51

Het lijkt er nu toch echt aan te komen: de verplichte AOV voor ondernemers. Hoewel de verplichting op zijn vroegst in 2027 ingaat, is het voor een ondernemer verstandig om nu al in actie te komen. Waarom? Lees hieronder 4 belangrijke redenen.

1. De ondernemer kan vandaag al ziek worden of een ongeluk krijgen

Niemand heeft de garantie dat hij gezond blijft, zelfs de meest optimistische ondernemer niet. Het risico op langdurig arbeidsongeschiktheid is reëel en niet te onderschatten. Onderzoek toont aan dat de helft van alle ondernemers ooit langer dan drie maanden arbeidsongeschikt raakt. Eén op de zeven zelfs langer dan vijf jaar. Het is een misvatting dat alleen mensen met een zwaar beroep een AOV nodig hebben, aangezien een kwart van de uitval wordt veroorzaakt door psychische klachten zoals een burn-out. Wachten op de verplichte AOV, betekent nog jaren onverzekerd rondlopen. Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van deze risico’s en nu een weloverwogen beslissing maken om zich wel of niet te verzekeren.

2. Een zieke ondernemer heeft nergens recht op

Kan een ondernemer tijdelijk of permanent geen geld verdienen door een ziekte, aandoening of ongeval? Dan hoeft hij niet op steun van de overheid te rekenen. Er is wettelijk niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. En een bijstandsuitkering? Daar heeft een ondernemer pas recht op als hij door al zijn financiële middelen heen is, de overwaarde van zijn eigen woning heeft opgemaakt, de partner geen inkomen meer heeft en gestopt is met zijn eigen bedrijf. Bovendien is het maar de vraag of zo’n uitkering genoeg is om het hoofd boven water te houden. Zover wil toch niemand het laten komen?

3. Sparen is geen realistisch alternatief voor een AOV

Een slimme ondernemer zorgt voor een appeltje voor de dorst, omdat hij weet dat inkomsten kunnen variëren en er onzekere tijden kunnen aanbreken. Maar sparen is geen realistisch alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer je ziek wordt en niet meer kunt werken, weet je immers niet hoelang je uit de running zult zijn. In het ergste geval kan je nooit meer aan het werk. Natuurlijk geldt wel: hoe langer de eigen risicoperiode, hoe lager de premie voor een AOV. Dus het loont zeker om wat geld opzij te zetten om een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid te overbruggen.

4. Nu een AOV afsluiten kost minder geld en een ondernemer is vaak beter af

Hoe eerder de ondernemer een AOV afsluit, hoe goedkoper. Nu afsluiten betekent nu al beschermt. Maar er is nog een belangrijke reden voor de ondernemer om zo snel mogelijk een AOV af te sluiten: het kan namelijk zijn dat hij geen verplichte verzekering hoeft af te sluiten als hij er al een heeft die minstens zo goed is. Dit heeft meerdere voordelen:

  • AOV op maat. Een opticien is geen kapper, en een kapper is geen consultant. Daar denkt de overheid anders over, want met de verplichte AOV krijgt elke ondernemer dezelfde standaard AOV voorgeschoteld. Ze ontvangen een uitkering van maximaal het minimumloon nadat ze een jaar arbeidsongeschikt zijn. De vraag is of de ondernemer een heel jaar kan overbruggen zonder inkomen én of deze sobere uitkering genoeg is om van te leven. Daarom is het van belang dat de ondernemer zijn vrijheid behoudt om zelf een AOV op maat af te sluiten, zodat deze optimaal aansluit bij de persoonlijke situatie en wensen.
  • Goedkoper. Als de verplichte AOV wordt ingevoerd betaalt elke ondernemer daarvoor dezelfde premie. Dat pakt niet voor elke ondernemer even gunstig uit. Vooral de wat jongere ondernemer die een beroep uitoefent dat weinig fysieke belasting vereist, kan zich particulier goedkoper of beter verzekeren voor dezelfde prijs. Zoals het er nu uitziet bedraagt de premie van de verplichte AOV 8% van het inkomen (tot een maximale grondslag), bij TAF betaalt driekwart van de ondernemer minder dan 8%.
  • Verzekerd voor je eigen beroep. Op het moment dat een ondernemer arbeidsongeschikt raakt, wordt er bij de beoordeling van de verplichte AOV gekeken of je ander werk kan doen in algemene zin (gangbare arbeid). Daarbij wordt geen rekening gehouden met ervaring en opleiding. Met een private AOV heeft de ondernemer de keuze om zich verzekeren voor zijn eigen beroep of een ander passend beroep, zodat hij niet gedwongen wordt om heel ander werk te doen.

Nu verzekeren, betekent zelf de regie hebben én met een gerust hart verder ondernemen.

Bron: www.amweb.nl van 10 mei 2023

Vorige pagina