VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Verzwijgen studieschuld is niet meer mogelijk

Geplaatst op: 17-03-2023, 16:58:07

De hypotheekrentes zijn de afgelopen weken verder gestegen. De rentes voor hypotheken met en zonder Nationale Hypotheek Garantie schommelen op het ogenblik tussen de 4% en 5%.

Hypotheekrente

NHG

100%

1 jaar hypotheekrente v.a.

3,79%

4,51%

5 jaar hypotheekrente v.a.

4,01%

4,53%

10 jaar hypotheekrente v.a.

4,01%

4,52%

20 jaar hypotheekrente v.a.

4,16%

4,73%

30 jaar hypotheekrente v.a.

4,22%

4,77%

Bron: Homefinance (datum 10 maart 2023)

Afgestudeerde studenten die hun studieschuld moeten gaan aflossen, zullen niet blij zijn met deze ontwikkeling. Zij gaan een hogere rente betalen, waardoor hun maandlast ook hoger wordt.

Studieschuld terugbetalen

Een studieschuld wordt ook meegenomen in de toetsing voor de maximale hypotheek. Hoe hoger de studieschuld, hoe lager de maximale hypotheek op inkomen. Hierbij is ook nog van belang wanneer de studieschuld is ingegaan en welke rente erover betaald moet worden.

Een studieschuld uit het oude leenstelsel (voor 1 september 2015) moet binnen 15 jaar na de studie worden terugbetaald. Een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel moet binnen 35 jaar na de studie worden terugbetaald. Bovendien is het rentepercentage van de terugbetaling van belang.

Hieronder de tabel die van toepassing is met daarbij het rentepercentage en de aflosperiode.

Rentepercentage

Aflosperiode van 15 jaar

Aflosperiode van 35 jaar

<1

0,65

0,35

1-<1,5

0,70

0,40

1,5-<2

0,75

0,45

2-<2,5

0,80

0,50

2,5-<3

0,85

0,55

3-<3,5

0,85

0,60

3,5-<4

0,90

0,65

4-<4,5

0,95

0,70

4,5-<5

1,00

0,75

 

 

 

Wegingsfactor voor 2021

0,75%

0,45%


Uit de tabel valt duidelijk af te lezen dat de hoogte van de rente nu ook belangrijk is voor het percentage van de wegingsfactor. Voor 2021 waren er twee percentages van toepassing, namelijk 0,45% en 0,75%. Door de lage rente (0% in 2021) hadden afgestudeerden een voordeel. Hun opgebouwde studieschuld wordt 0,1% lager getoetst.

Stel, een student heeft een studieschuld van €20.000 waarover 0% rente wordt gerekend. In het nieuwe stelsel wordt deze schuld 0,35% getoetst (0,35% van €20.000 is €70). Deze afgestudeerde student kan €70 minder besteden aan de maandelijkse hypotheeklasten.

Studieschuld en maximale hypotheek

De vraag is altijd wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van een studieschuld voor de hoogte van de maximale hypotheek.

Situatie 1: rente 10 jaar vast voor 4,1%

Inkomen

€40.000  

Studieschuld

€20.000  

 

 

Rente DUO 1,7%

Rente DUO 3,2%

Rente DUO 4,7%

Max. hypotheek zonder studieschuld

€169.013

€169.013

€169.013

Max. hypotheek met studieschuld (oud)

€137.970

€133.830

€127.622

Max. hypotheek met studieschuld (nieuw)

€150.387

€144.178

€137.970

De gevolgen zijn flink voor deze alleenstaande. Vooral als er sprake is van het oude stelsel wordt de maximale hypotheek flink lager. Hierbij is ook duidelijk te zien dat dit weer afhankelijk is van de rente die de afgestudeerde student gaat betalen over de studieschuld.

Hieronder nog twee berekeningen.

Situatie 2: rente 10 jaar vast voor 4,1%

Inkomen 1
Inkomen 2

€40.000
€20.000  

Studieschuld

€30.000  

 

 

Rente DUO 1,7%

Rente DUO 3,2%

Rente DUO 4,7%

Max. hypotheek zonder studieschuld

€269.041

€269.041

€269.041

Max. hypotheek met studieschuld (oud)

€222.476

€216.267

€206.954

Max. hypotheek met studieschuld (nieuw)

€241.102

€231.789

€222.476

 

Situatie 3: rente 10 jaar vast voor 3,9%

Inkomen 1
Inkomen 2

€60.000
€30.000  

Studieschuld

€50.000  

 

 

Rente DUO 1,7%

Rente DUO 3,2%

Rente DUO 4,7%

Max. hypotheek zonder studieschuld

€450.126

€450.126

€450.126

Max. hypotheek met studieschuld (oud)

€372.518

€362.170

€346.649

Max. hypotheek met studieschuld (nieuw)

€403.516

€388.039

€372.518

Rommelen niet meer mogelijk

In mijn eerdere columns over studieschulden kon u lezen hoe er gerommeld kon worden met studieschulden. Studieschulden worden niet geregistreerd bij het BKR.

Dit rommelen is echter voorbij. Iedere afgestudeerde student moet netjes zijn studieschuld opgeven als er een huis wordt gekocht. Iedere hypotheekadviseur moet vanwege zijn zorgplicht uitdrukkelijk vragen of de kopers een studieschuld hebben. Ook in de hypotheekprogramma’s waarmee hypotheekadviseurs werken, wordt gevraagd of er een studieschuld is.

Dit jaar gaat de AFM een onderzoek doen naar de kwaliteit van de adviesgesprekken van de hypotheekadviseurs. Hierbij zal de toezichthouder de klantdossiers zeker bekijken. In deze klantdossiers moet ook vermeld worden of er sprake is van een studieschuld of niet. Ik ben zeer benieuwd of de AFM nog hypotheekadviseurs tegenkomt die een studieschuld hebben verzwegen.

Slimme studenten die wel een studieschuld hebben opgebouwd maar dit geld achter de hand hebben gehouden, kunnen nu direct hun studieschuld aflossen. Het gevolg is dat zij een hogere hypotheek kunnen krijgen.

Bron: column van 17 maart 2023 van Jos Koets op www.iex.nl

Vorige pagina