VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

\'Pechstudenten\' leenstelsel kunnen schuld beperken

Geplaatst op: 01-03-2023, 13:45:46

Het kabinet is van plan om vanaf september de basisbeurs voor HBO en universiteit opnieuw in te voeren. Pechstudenten (studenten die zijn gaan studeren onder het leenstelsel) kunnen daarmee soms hun schuld onder het leenstelsel beperken!

Dat werkt als volgt: studenten hebben straks recht op een basisbeurs voor de duur van de studie, vaak 4 jaar dus. Door nu de studiefinanciering tijdelijk stop te zetten, inclusief de OV-studentenkaart, kan het recht op studiefinanciering worden opgespaard.
Vanaf september kan vervolgens gebruik worden gemaakt van studiefinanciering volgens de nieuwe regels. Deze truc is alleen aantrekkelijk voor studenten met studievertraging en voor studenten die langer over hun studie doen (bijvoorbeeld omdat ze extra vakken volgen). 
Natuurlijk moet je dan wel een aantal maanden rond kunnen komen zonder studiefinanciering (bijvoorbeeld via een bijbaan of geld van de ouders). Ook moeten er in deze maanden niet al te veel OV-kosten zijn. En de studie moet in september nog niet beëindigd zijn. Verder is het voor studenten met een aanvullende beurs niet altijd voordelig om de studiefinanciering tijdelijk stop te zetten.

Reken het dus goed door voordat je de studiefinanciering tijdelijk stopzet. De DUO heeft op haar www.duo.nl recent een bericht geplaatst met meer uitleg. Zie ook www.nos.nl

Bron: FiscAlert van 28 februari 2023

Vorige pagina