VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Ex-paar kan adviseur niet laten opdraaien voor ontbreken NHG

Geplaatst op: 06-08-2020, 16:58:41

Een gescheiden stel heeft zonder succes schadevergoeding gevorderd van een hypotheekadviseur die bij het sluiten van een hypotheek niet zou hebben gezegd dat er geen NHG van toepassing was. Er is geen bewijs van die omissie en bovendien kan niet worden aangetoond dat het paar elders wel een NHG-hypotheek had kunnen sluiten, oordeelt het gerechtshof in Leeuwarden.

Een echtpaar koopt in december 2009 een stuk land in Lelystad, waarop ze een woning laten bouwen. Ze sluiten een hypotheek van ruim drie ton bij SNS Bank, via een adviseur van Bos Advies. De bank adviseert de aanvragers de offerte met de eigen adviseur te bespreken voor de handtekening te zetten. De adviseur heeft rekening gehouden met de kosten van een NHG-garantie in de berekening. In het ondertekende advies staat bij ‘Nationale hypotheekgarantie’: ja. Maar in de offerte van de bank staat niet dat de NHG ook daadwerkelijk wordt verleend.

In het ondertekende advies staat bij ‘Nationale hypotheekgarantie’: ja

Restschuld voor eigen rekening

Na vier jaar scheidt het stel. Het huis wordt in 2015 verkocht voor € 271.000, waarna nog ruim € 30.000 aan restschuld overblijft. Het advieskantoor is dan inmiddels ontbonden – eveneens vanwege een scheiding, maar nu tussen de adviseur en zijn vrouw, die tevens medevennoot was. Voor de restschuld doen de ex-partners vergeefs een beroep op het Waarborgfonds Eigen Woningen: er is destijds immers geen NHG verstrekt.

Ze stappen naar de rechter: de restschuld zou bij toepasselijkheid van de NHG zijn kwijtgescholden, betogen ze. Nu willen ze dat de adviseur die schuld aan hen vergoedt. Hij heeft niet verteld dat de NHG niet aan de orde was toen de offerte werd geaccepteerd. Het ex-paar claimt ook een misgelopen rentekorting van ruim € 10.000. De rechtbank wijst hun eis af, waarna het gerechtshof zich erover mag buigen.

Zorgplicht erkend

Dat overweegt dat Bos Advies de verplichting had om de klanten mee te delen dat het verzoek om een NHG-garantie in de offerte niet was gehonoreerd. De adviseur heeft die zorgplicht op de zitting erkend. “Die constatering kan echter om de volgende redenen niet tot toewijzing van de vordering leiden”, gaat het hof verder. “Dat Bos Advies in deze informatieplicht is tekortgeschoten, staat niet vast.”

Klant moet verzwijgen bewijzen

De klanten moeten namelijk bewijzen dat de adviseur niet over de ontbrekende garantie heeft gesproken. Die stelt zelf wel degelijk de voorwaarden van SNS Bank te hebben doorgenomen, maar heeft dat niet vastgelegd. “Gelet op dit verweer mag van [het ex-paar] gevraagd worden bewijs aan te bieden van hun stelling dat dat toch niet is gebeurd. Er is geen aanleiding die bewijslast om te keren.”

Tekortschieten zorgplicht zou geen effect hebben

Deze overweging heeft op de uitspraak echter geen invloed, gaat het hof verder. Het staat namelijk ook niet vast dat de klanten de offerte niet zouden hebben geaccepteerd als zij ervan op de hoogte waren geweest dat er geen NHG werd verleend. “Ook dat moeten zij bewijzen omdat dit wordt bestreden, maar hiervan is geen bewijs aangeboden. Het hof ziet ook geen aanleiding dat bewijs uit eigen beweging op te dragen.”

Daar komt nog bij dat er niet van kan worden uitgegaan dat het paar wél elders een NHG-hypotheek zou hebben kunnen sluiten als de adviseur voor het ontbreken ervan had gewaarschuwd. Die stelling wordt door het paar namelijk niet onderbouwd. En die onderbouwing moet er wel zijn, omdat de adviseur drie banken had benaderd waarvan alleen SNS Bank een aanbieding heeft gedaan. “Over de mogelijkheid dat enige andere bank wel een lening had willen verschaffen voor hetzelfde bedrag, onder acceptabele voorwaarden en met een NHG-garantie, is niets […] aangevoerd.”

Uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 augustus

Bron: bijdrage van 6 augustus 2020 van Rob van de Laar op www.amweb.nl

Vorige pagina