VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Klachtenformulier

Vul hieronder uw gegevens in:

Naam: *

Adres: *

Postcode:

Woonplaats: *

E-mailadres: *

Telefoonnummer: *

Referentienummer betreffende polis (indien van toepassing):

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u, uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven.

Omschrijving klacht(en): *

Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons verwacht: wat zou dat dan zijn?

Gewenste oplossing/reactie:

Heeft u al telefonisch of per e-mail contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daarvan het resultaat?

Naam contactpersoon:

Resultaat tot nu toe:

Stuur een kopie van deze klacht naar mijn eigen e-mailadres

* verplicht invullen