VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Hof: annuleringsclausule in NN-hypotheekofferte is ‘oneerlijk beding’

Geplaatst op: 09-12-2014, 12:16:11

De annuleringsbepaling in de hypotheekofferte van Nationale-Nederlanden is aan te merken als een ‘oneerlijk beding’ zoals bedoeld in de Europese consumentenrichtlijn. Dat zegt het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een recente uitspraak. De klant die de zaak aanspande hoeft deze kosten dan ook niet te betalen.

Het gaat in de zaak om een klant die van NN een offerte voor een hypothecaire geldlening krijgt en deze ook accepteert. De klant moet echter nog een aantal stukken aanleveren. Uiteindelijk kan de klant de overeenkomst niet nakomen en is hij volgens de NN-voorwaarden 1% annuleringskosten verschuldigd: een bedrag van ruim € 3.000.

Oneerlijke bedingen
De klant betaalt niet en NN stapt naar de rechter. De kantonrechter geeft de aanbieder gelijk, de consument moet betalen. Maar die gaat in hoger beroep. Het Hof betrekt vervolgens de Europese consumentenrichtlijn bij zijn oordeel. Die richtlijn is bedoeld om te voorkomen dat er oneerlijke bedingen staan in overeenkomsten tussen een professionele partij en een consument. Sinds eind 2013 zijn rechters verplicht om in relevante zaken de richtlijn in hun oordeel te betrekken.

Altijd 1%
Het Hof vindt het niet acceptabel dat de 1% voor iedereen in elke situatie geldt. “Het percentage is niet gedifferentieerd naar gelang van de reden van het niet afsluiten van de lening en bevat evenmin een maximum (of minimum) bedrag.” Het kan bij een duurdere woning gaan om een heel hoog bedrag en de rechter vraagt zich af of die verschillen gerechtvaardigd worden door mogelijk hogere kosten die NN moet maken in geval het om een hoger te lenen bedrag gaat. “NN heeft evenmin behoorlijk aangegeven welke kosten zij vergeefs maakt in een geval waarin de offerte niet leidt tot een hypothecaire lening.”

Evenwicht
Ook mist het Hof evenwicht in de overeenkomst. De klant moet een groot aantal stukken verstrekken voordat de lening daadwerkelijk wordt verstrekt. Onderaan de offerte staat: “Deze aanbieding is uitgebracht onder het voorbehoud dat alle door ons verkregen of te verkrijgen informatie inzake het onderpand en de aanvrager(s) tot ons genoegen is”. Die zinsnede verstoort het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van partijen, vindt het Hof. “NN kent zichzelf een zeer grote – niet behoorlijk omschreven – beleidsbevoegdheid toe ten aanzien van de beoordeling van de opgevraagde gegevens en daarmee van het weigeren van een lening. Blijkens de overeenkomst is het gevolg van een dergelijke handelwijze van NN, dat de consument in nagenoeg al dergelijke gevallen dat uiteindelijk geen hypotheek tot stand komt, 1% van de geoffreerde lening aan annuleringskosten moet betalen.” Daarmee is de bepaling onredelijk bezwarend en in strijd met de richtlijn.

Tussenpersoon
Dat de klant van NN mocht kiezen tussen twee varianten (eentje mét de annuleringsbepaling van toepassing en eentje waarbij geen annuleringskosten verschuldigd waren, maar wel een hogere rente over de lening gold) helpt NN niet, zegt de rechter. “Deze keuzemogelijkheid maakt niet dat daarom elke inhoud van zo’n annuleringsbeding aanvaardbaar is.” Ook vindt het Hof het niet van doorslaggevend belang dat de klanten gebruik hebben gemaakt van een hypotheekadviseur. NN voert aan dat een tussenpersoon elke pagina van de offerte met de klant heeft doorgenomen. “Voor zover dit bij de klant al heeft geleid tot een beter begrip van de bepaling, doet dit nog niet af aan het onredelijk bezwarende karakter daarvan.”

Kortom: het beding is in strijd met de bedoeling van de consumentenrichtlijn en bindt partijen niet. De klant hoeft de annuleringskosten niet te betalen.

Bron: www.amweb.nl van 9 december 2014.

Vorige pagina