VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Het verschil tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Geplaatst op: 17-11-2023, 13:31:55

Niet alle risico’s voor organisaties zijn uit te sluiten, maar verzekeringen kunnen wel financiële ondersteuning bieden als er schade is ontstaan. Dan is het wel goed om te weten tegen welke kosten de verschillende verzekeringen dekken. In de volksmond worden verschillende benamingen foutief door elkaar gebruikt.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij bedrijfsaansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Dat zijn toch echt twee verschillende dingen. Wat is het verschil?

Een belangrijke verzekering voor organisaties is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel bekend als de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Met een dergelijke verzekering is uw organisatie verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid, wanneer u, uw werknemers of uw producten schade veroorzaken bij een derde. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert in de regel schade aan spullen (materiële schade of zaakschade), schade aan personen (verwonding of letselschade) en financiële gevolgschade. Van dat laatste is sprake als iemand inkomen misloopt omdat hij of zij niet meer kan werken.

Bedrijfsschadeverzekering niet hetzelfde als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verwar deze aansprakelijkheidsverzekeringen die óók schade vergoeden niet met de zogenoemde schadeverzekeringen. Door een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten is uw organisatie verzekerd tegen omzetverlies als de bedrijfsvoering stil komt te liggen door een incident. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand, waterschade of diefstal. Met een opstalverzekering, ook wel gebouwenverzekering genoemd, is uw organisatie verzekerd tegen schade aan uw bedrijfspand. Deze verzekering vergoedt de herstelkosten bij materiële schade. De inventarisverzekering tot slot biedt dekking tegen schade aan bedrijfsmiddelen, zoals gereedschappen, machines, computers en elektronica door bijvoorbeeld water of vandalisme. Deze drie verzekeringen staan los van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt zuivere vermogensschade

Een andere vorm van verzekeren is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is verplicht voor mensen met een adviserend beroep, zoals accountants en fiscalisten. Deze verzekering dekt de zogenoemde zuivere vermogensschade. Dat houdt in dat een klant financieel verlies lijdt door een verkeerd advies, bijvoorbeeld door een fout in de BTW-aangifte van de klant. De meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken de kosten voor de schade en voor: het voorkomen of beperken van direct dreigende schade, verweer bij aansprakelijkstelling, rechtshulp bij strafproces of tuchtprocedure, geschiloplossing zonder rechte, expertise bij aansprakelijkstelling en de wettelijke rente over het schadebedrag.

Bron: www.rendement.nl van 17 november 2023

Vorige pagina