VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Hypotheekrente opnieuw kiezen

Geplaatst op: 13-05-2023, 12:13:17

De hypotheekrente is sinds begin 2022 fors gestegen. Dit geldt zowel voor variabele hypotheekrentes, als hypotheekrentes met langere rentevaste perioden. Voor huiseigenaren die te maken hebben met aflopende rentevaste perioden en de hypotheekrente opnieuw moeten vastleggen, wordt het spannend wat er met de maandlasten gebeurt.

De invloed van een renteherziening op de maandlasten van een hypotheek hangt uiteraard sterk samen met de rentestand in het verleden. Vastgoedspecialist CBRE heeft daar een uitgebreide analyse van gemaakt, die donderdag werd gepubliceerd.

Voor we hier verder op ingaan, is het handig om een korte blik te werpen op actuele, gemiddelde hypotheekrentes. Die zijn hieronder te zien voor diverse looptijden;

Gemiddelde hypotheekrente per looptijd (7 mei 2023)

  • Variabel: 4,45% (NHG), 4,97% (100% marktwaarde)
  • 5 jaar vast: 4,25% (NHG), 4,69% (100% marktwaarde)
  • 10 jaar vast: 4,19% (NHG), 4,61% (100% marktwaarde)
  • 20 jaar vast: 4,38% (NHG), 4,86% (100% marktwaarde)
  • 30 jaar vast: 4,46% (NHG), 4,93% (100% marktwaarde)

 

Te zien is dat hypotheekrentes zich momenteel tussen de pakweg 4,2 procent en 5 procent bewegen, afhankelijk van de looptijd en andere voorwaarden.

Hypotheekrente opnieuw vastzetten

In de komende vijf jaar loopt in totaal voor ongeveer 30 procent van de hypotheken in Nederland de rentevaste periode af, zo schetst CBRE. In totaal gaat het om 245 miljard euro aan hypotheekschuld.

Uit de analyse van de vastgoedspecialist blijkt dat als je de gemiddelde hypotheekrente neemt van hypotheken waarvoor de rentevaste periode dit jaar afloopt, huiseigenaren bij het opnieuw vastzetten van de rente zo\'n 1,9 procentpunt hoger zouden uitkomen met de actuele hypotheekrentes.

Voor hypotheken waarvan de rentevaste periode de komende vijf jaar afloopt, liggen nieuwe rentes op basis van de tarieven van april 2023 zo\'n 1,25 procentpunt tot 1,96 procentpunt hoger. Dit is te zien in de onderstaande grafiek.

Gemiddeld verschil tussen aflopende hypotheekrentes en actuele rente

Op basis van gemiddelde hypoheekrente april 2023

 

Jaar renteherziening hypotheek

Gemiddeld renteverschil t.o.v. oude rentevaste periode

2023

1,88- %-punt

2024

1,25- %-punt

2025

1,73- %-punt

2026

1,96- %-punt

2027

1,74- %-punt

2028

1,65- %-punt

2029

1,70- %-punt

2030

1,34- %-punt

 

Dit lijkt vrij fors, maar er blijken grote verschillen voor huiseigenaren die de hypotheekrente 10 jaar of langer geleden hebben vastgezet en hypotheken waarbij de rente vijf jaar of korter geleden is vastgezet.

CBRE heeft hiervoor een berekening gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de gemiddelde netto maandlasten bij een renteherziening, voor verschillende rentevaste perioden.

In de tabel hieronder is dat gedaan door te kijken hoe groot het verschil is in de maandlasten als je bijvoorbeeld 1 jaar geleden de hypotheekrente voor 1 jaar hebt vastgezet en voor dezelfde periode kiest bij de renteherziening. Hetzelfde is gedaan voor een 5-jarige rente die in 2023 afloopt en opnieuw voor vijf jaar wordt vastgezet, enzovoorts.

Om een completer beeld te krijgen heeft CBRE per looptijd ook de gemiddelde loonstijging over een periode van 1 jaar tot 20 jaar vermeld.

Verschil netto maandlasten in 2023 vergeleken met oude maandlasten

Op basis van gemiddelde hypoheekrente april 2023

 

Aflopende rentevaste periode

Verschil netto maandlasten bij renteherziening 2023

Gemiddelde loonstijging tijdens vorige rentevaste periode

1 jaar

12%

3%

5 jaar

9%

11%

10 jaar

−5%

20%

15 jaar

−6%

29%

20 jaar

−9%

42%

 

In de tabel is te zien dat het opnieuw vastzetten van een 1-jaarsrente momenteel zorgt voor 12 procent hogere netto maandlasten. Als je daar een gemiddelde loonstijging van 3 procent bij meeneemt, is dat waarschijnlijk niet genoeg om de stijging van de hypotheeklasten te compenseren.

Wie dit jaar een 5-jaars hypotheekrente opnieuw vastzet, heeft te maken met 9 procent hogere maandlasten. Echter, de gemiddelde loonstijging over de afgelopen vijf jaar komt neer op 11 procent. Dat zou de hogere woonlasten gedeeltelijk moeten kunnen opvangen, aldus CBRE.

Voor hypotheekrentes die tien jaar geleden of langer zijn vastgezet, kantelt het beeld. Bij een herziening van een 10-jaarsrente vallen de hypotheeklasten gemiddeld genomen namelijk 5 procent lager uit in 2023. Bovendien is sprake van een gemiddelde loonstijging van 20 procent over de afgelopen tien jaar. De hypotheeklasten zouden dus fors minder zwaar moeten gaan wegen, als percentage van het totale huishoudinkomen.

Bron: www.businessinsider.nl van 13 mei 2023

Vorige pagina