VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Hoeveel geld heeft u nodig voor uw pensioen?

Geplaatst op: 29-04-2022, 15:45:36

Voor wie zijn pensioen (te zijner tijd) moet aanvullen met geld uit de spaarpot, is het belangrijk om te weten wat daar minimaal in moet zitten voor een goed verzorgde oude dag.

‘Hoever komt u met 500.000 euro tijdens uw pensioen?’ De advertentie van Fisher Investments Nederland waar deze vraag wordt gesteld, kom ik regelmatig tegen bij het online lezen van het Financieele Dagblad. Ook op financiële sites trouwens en in nieuwsbrieven (waaronder die van FiscAlert). Kennelijk hebben ze een aanzienlijk advertentiebudget om deze vraag aan ons te stellen. En de vraag is interessant, want hoeveel heb je eigenlijk nodig voor je oude dag? Deze vraag is vooral van belang voor zelfstandigen en werknemers die via hun werkgever onvoldoende pensioen opbouwen.

Schatten
Ik heb de vraag gesteld tijdens de onlinecursus financiële planning die ik geef. De cursisten — accountants, belastingadviseurs en financieel planners — moesten het schatten. De professionals mochten nog geen gebruik maken van het rekenmodel waar ze tijdens de cursus mee moesten leren werken.

De casus
Een echtpaar van 67 jaar zonder pensioen met een eigen woning van € 500.000 (vrij van hypotheek) wil tot hun 90ste verjaardag € 3.000 per maand netto hebben voor hun levensonderhoud, vakanties, enzovoorts. De gemiddelde inflatie is 2%, het rendement op spaargeld 1%. Hoeveel spaargeld hebben ze daarvoor nodig?

De antwoorden die ik kreeg waren € 500.000 (2x), € 750.000 (2x), € 1.000.000 (4x), € 1.100.000 (3x), € 1.200.000 (2x), € 1.400.000 (1x) en € 1.500.000 (2x) — een nogal brede uitkomst dus.

Hoeveel
Vervolgens liet ik de cursisten de berekening maken met het financiële rekenmodel. De uitkomst: 498.970 euro. Dat was nogal een schok. Zo weinig! Ik moet toegeven dat ik het zelf ook hoger had ingeschat. Het rekenmodel, dat de adviseurs van FiscAlert overigens ook gebruiken, houdt rekening met een heffing in box 3 en met het eigenwoningforfait. En ook met 1 procent onderhoudskosten voor de woning (dat je hier allemaal rekening mee moet houden is de reden dat adviseurs professionele software gebruiken). Degenen die er het verst naast zaten hadden er niet aan gedacht om de AOW mee te rekenen, terwijl dat staatspensioen voor een echtpaar per jaar toch voor een netto-inkomen van ruim 21.000 euro zorgt. Ons fictieve echtpaar had daardoor per jaar slechts (36.000 – 21.000 =) 15.000 euro per jaar nodig als aanvulling.
Ik geef deze cursus al sinds 2017 en de uitkomsten van het experiment verschillen niet veel. Ik zou dit trouwens ook weleens willen doen met leken. Waarop baseren gewone mensen hun spaargedrag? Ik denk dat dit meestal meer op gevoel of intuïtie is dan op basis van calculaties. Laten we er nog eens wat verder op ingaan.

Rendement
We gingen uit van een rendement op spaargeld van 1 procent. Dat haal je nu echt niet. Maar het gaat om een periode van 23 jaar en ik acht het niet waarschijnlijk dat de spaarrente over deze hele periode zo laag blijft als nu. Een andere onzekere factor is de inflatie. Die kan nog alle kanten op, waardoor de koopkracht van ons echtpaar in gevaar komt. De inflatie moet bij voorkeur worden goedgemaakt door het rendement op het vermogen. Als dat niet gaat, dan moet er meer vermogen zijn. En waarom zou het echtpaar niet een deel in aandelen beleggen met het oog op een hoger rendement? Dat is ongetwijfeld ook het advies van Fisher Investments. Het zou ook mijn advies zijn. Maar dat is ook een persoonlijke keuze, want je moet je er wel prettig bij voelen!

Moraal
De moraal van het verhaal? Voor het verantwoord plannen van je toekomst is meer nodig dan intuïtie en gevoel. Het benodigde bedrag voor een onbezorgde oude dag zou best eens heel erg mee kunnen vallen. Bekijk ook onderstaand te downloaden bijlage!

Bron: bijdrage van drs H.J. Meijer, directeur van MFAS/Meijer Fiscale Adviessyste, tijdschrift FiscAlert van april 2022

Download bijlage: Vermogen echtpaar.jpg

Vorige pagina