VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

NN weigert terecht ORV stop te zetten zonder tussenkomst adviseur

Geplaatst op: 06-09-2021, 12:46:38

NN heeft terecht geweigerd de overlijdensrisicoverzekeringen van een klant te beëindigen. Omdat de verzekering is gekoppeld aan een hypothecaire geldlening is het niet aan de klant zelf om de verzekering stop te zetten, vindt de geschillencommissie van Kifid, maar aan zijn adviseur.

De man sloot in 2008 een beleggingshypotheek af via een financieel adviseur voor een bedrag van 171.000 euro. Daaraan werd een ORV gekoppeld van NN Leven. In april 2021 vond de man dat het tijd werd de verzekering te beëindigen, omdat hij die niet meer nodig vond nu zijn huis een overwaarde heeft van minstens een ton. Hij verzocht NN daarom de verzekering te beëindigen.

Adviseur is te duur

NN weigerde dit, omdat in de polisvoorwaarden is vastgelegd dat beëindiging alleen kan plaatsvinden met tussenkomst van een adviseur. Bij Kifid beklaagde de man zich over de voorwaarde van de bank om verplicht advies af te nemen bij de beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering. Hij vindt dat onredelijk. Bovendien voerde hij aan het te duur te vinden om een adviseur in de arm te nemen.

Is verplicht advies onredelijk?

De geschillencommissie boog zich over de vraag of de eis van de bank onredelijk is om een adviseur in te schakelen. De commissie oordeelt dat dit niet het geval is. “De bank heeft als hypotheekverstrekker een belang bij het al dan niet aanhouden van de overlijdensrisicoverzekering. Die biedt de bank immers extra zekerheid bij de voldoening van de hypotheekschuld”, aldus de motivatie van de commissie. “Ook de gekozen hypotheekvorm – een beleggingshypotheek met een onzeker eindresultaat ten aanzien van de algehele aflossing op de einddatum – en het risico op een restschuld bij vroegtijdig overlijden of het risico op inkomensterugval zijn relevant voor de vraag of het aanhouden van de ORV (nog) noodzakelijk is.”

Bank is geen adviseur

Omdat de bank zelf niet optreedt als adviseur van de klant, is het niet aan NN om te beoordelen of de noodzaak voor een overlijdensrisicoverzekering er nog is, meent de commissie. “Niet is gebleken dat het verplicht stellen van advies in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat de beleggingshypotheek een keuze is van de consument, betekent niet dat de bank als hypotheekverstrekker geen voorwaarden mág stellen aan het product dat verbonden is aan de gekozen hypotheekvorm. De onzekerheid ten aanzien van de voldoening van de hypotheekschuld door de gekozen hypotheekvorm is immers niet een omstandigheid die alléén de consument raakt, maar ook de bank als hypotheek- en geldverstrekker.” Het advies is niet-bindend.

Bron: bijdrage van Annet van den Berg op www.amweb.nl van 6 september 2021

Vorige pagina