VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Bijna iedere Limburger met schade kan op z\'n minst tegemoetkoming krijgen

Geplaatst op: 19-07-2021, 10:07:57

Het afwikkelen van de schade in Limburg wordt een ingewikkelde kwestie die lang kan duren. Niet alleen voor mensen die schade hebben aan hun eigen huis of auto, maar ook voor de verzekeraars. Wie strikt naar de polisvoorwaarden kijkt, ziet namelijk dat waarschijnlijk niet alle schade gedekt wordt. Dankzij hulp van de overheid kan wel bijna iedereen op z\'n minst een tegemoetkoming krijgen.

Al dagen is het mis in Limburg. Duizenden mensen moeten hun huizen uit omdat de overstromingen te gevaarlijk zijn, campings worden opgeslokt door de Maas en het water kolkt op verschillende plekken door de straten.

Dat de situatie voor ongekend veel schade zal zorgen is duidelijk, maar een inschatting daarvan maken is nu nog onmogelijk, zeggen verzekeraars. \"We hebben tot nu toe vierhonderd claims binnengekregen bij Centraal Beheer, maar we verwachten dat het aantal nog flink zal oplopen\", zegt een woordvoerder.

Niet altijd dekking bij overstromingen

Of alle schade van die klanten gedekt wordt, is nog niet duidelijk. Dat hangt voor een groot deel af van de polisvoorwaarden. Schade van overstroming door veel regen is bij Centraal Beheer sowieso gedekt, al kunnen er in bijzondere gevallen uitsluitingen van toepassing zijn. Maar dan komt het ingewikkelde deel: niet iedere verzekeraar dekt schade door overstromingen.

Bij Centraal Beheer wordt \"schade door het overstromen van niet-primaire waterkeringen zoals die van de Geul en de Gulp\" gedekt, maar schade door overstromingen van primaire waterkeringen, zoals bij de Maas, wordt niet gedekt.

Plaatselijke neerslag of neerslag verderop

Ook bij Univé bestaan er dat soort uitsluitingen. Woordvoerder Wouter Meijering zegt dat de verzekeraar voor een ingewikkelde kwestie staat. \"In principe zijn onze polisvoorwaarden altijd leidend als we bepalen of we schade wel of niet dekken\", legt hij uit. In de polisvoorwaarden staat dat schade door plaatselijke neerslag wel wordt gedekt, maar als er een overstroming ontstaat door neerslag in een ander gebied, zal het van de specifieke situatie afhangen of de schade gedekt is.

Het lastige aan de situatie is dat Univé nog niet van alle schade in Limburg kan inschatten of die is veroorzaakt door plaatselijke neerslag of neerslag in een ander gebied. \"Het is een heel omvangrijke gebeurtenis\", zegt Meijering. Hij kan daarom nog niet bevestigen of uitsluiten dat Univé van de polisvoorwaarden afwijkt, maar hij benadrukt dat Univé een coöperatie is die graag wil meedenken met haar leden. \"Uiteindelijk zijn we er voor hen en staat hun belang voorop.\"

Tegemoetkoming van de overheid

Voor mensen in Limburg is dus nog veel onduidelijk, maar de Wet tegemoetkoming schade bij rampen kan daar verandering in brengen. Donderdag werden de overstromingen in Limburg tot ramp verklaard, waarmee die wet in werking treedt.

Via de wet kunnen mensen die schade hebben, die niet vergoed wordt en ook niet te voorkomen was, aanspraak maken op een tegemoetkoming. Ze krijgen dan waarschijnlijk niet het hele schadebedrag van de overheid, maar details daarover moeten nog verder worden uitgewerkt.

Bron: www.msn.com van 17 juli 2021

Vorige pagina