VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Dit moet je weten over verzekeringsdekking schade door Limburgs noodweer

Geplaatst op: 16-07-2021, 13:01:15

Zuid-Limburg wordt geteisterd door zware regenval. Er is daardoor veel schade aan gebouwen, woonhuizen, wegen, auto’s en landerijen. Volgens Anita Hol-Bubeck (schadedocent) bestaat voor veel schade geen verzekeringsdekking. Overstromingsrisico is doorgaans standaard uitgesloten. We leggen vijf vragen voor aan haar.

Grootschalige overstromingen als gevolg van neerslag elders is niet gedekt, maar schade als gevolg van extreme lokale neerslag wel

Overstromingsschade is vrijwel altijd uitgesloten van verzekeringsdekking op de gebruikelijke gebouwen-, woonhuis-, inboedel- en inventarisverzekeringen. In deze polissen is wel de zogeheten neerslagclausule opgenomen. Wat houdt die in?
“De clausule bestaat uit twee delen: de directe en de indirecte neerslagschade. Bij de directe neerslagschade gaat het om neerslag die op of tegen de woning of het gebouw is gevallen, maar ook neerslag die via de straat de woning of het gebouw is binnengedrongen. Bij de indirecte neerslagschade moet je denken aan overgelopen sloten en grachten, maar ook van kleine rivieren als gevolg van plaatselijke neerslag. Wat volgens deze clausule niet is verzekerd, is de schade die het gevolg is van grootschalige overstromingen door de zee, rivieren, kanalen en andere vormen van natuurwater ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen. Dus grootschalige overstromingen als gevolg van neerslag elders is niet gedekt, maar schade als gevolg van extreme lokale neerslag wel, al mag er dan geen sprake zijn van een uitsluiting door bijvoorbeeld slecht onderhoud of constructiefouten.”

Kan daaruit geconcludeerd worden dat in het Limburgse geval sprake is van een verzekerde gebeurtenis?
“Op hoofdlijnen is er volgens deze neerslagclausule wel dekking voor neerslag vanaf 40 millimeter in 24 uur, 53 millimeter in 48 uur of 67 millimeter in 72 uur. In Limburg viel weliswaar op sommige plaatsen meer dan 100 millimeter neerslag in 24 uur, echter geldt ook dat de neerslag op of vlak bij de locatie van de schade moet vallen. Daarvan is hier niet altijd sprake, omdat de oorzaak ook ligt in de enorme hoeveelheden neerslag in België en Duitsland, waardoor de waterstand in de rivieren in Limburg angstaanjagend snel is gestegen.”

Enkele verzekeraars bieden een uitgebreidere dekking voor overstromingsrisico dan de dekking volgens de neerslagclausule; daar zitten wel haken en ogen aan

Verzekeraars zoals ASR en Ansvar bieden dekking tegen overstromingsrisico’s. Bieden die een oplossing?
“Slechts enkele verzekeraars bieden een uitgebreidere dekking voor overstromingsrisico dan de dekking volgens de neerslagclausule. Deze uitgebreidere dekkingen kennen vaak wel wat haken en ogen. De verzekering kan bijvoorbeeld alleen gesloten worden voor objecten met een minimale waarde en een maximum verzekerd bedrag. De premium woonverzekering van Turien/Ansvar is daar een voorbeeld van. De dekking voor overstromingsrisico van ASR biedt alleen dekking als sprake is van overstroming als gevolg van het falen van zogeheten niet-primaire waterkeringen. Dit is een uitbreiding op de dekking volgens de neerslagclausule, omdat overstroming van een regionale rivier dan ook gedekt is zonder dat de oorzaak alleen plaatselijke neerslag is. Voor overstroming van een regionale rivier nu in Zuid-Limburg is er dan wel dekking, maar voor overstroming van de Maas niet.”

Voor gebouwen en inboedel geldt dat overstromingsschade bijna nooit is gedekt. Hoe zit het dan met schade aan auto’s en gewassen?
”Op de meeste beperkte en volledig cascoverzekeringen voor motorrijtuigen is overstromingsschade wel meeverzekerd. Voor agrarische bedrijven geldt dat er onder bepaalde voorwaarden gewassen tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden, zoals de zware regenval in Zuid-Limburg, op een zogenoemde brede weersverzekering kunnen verzekeren.”

Biedt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts) nog uitkomst voor de niet-verzekerde schades?
“De Wts heeft als doel een compensatie door de overheid te regelen voor schades die niet verzekerbaar zijn. In de wet is geregeld dat deze compensatie per ministeriële regeling wordt bepaald; de compensatie is dus afhankelijk van politieke beslissingen. Voor wat betreft de schade in Zuid-Limburg is er nu nog géén duidelijkheid of en in hoeverre een schade wordt gecompenseerd via de Wts.”

Naschrift: na publicatie van dit interview is bekend geworden dat het demissionaire kabinet de overstromingen in Limburg ook in formele zin als een ramp ziet en dus de Wts van toepassing is.

Bron: bijdrage van 16 juli van Annet van den Berg op www.amweb.nl

Vorige pagina