VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Noodweer in Limburg: meeste schade verzekerd volgens Verbond, Wts van toepassing

Geplaatst op: 16-07-2021, 12:20:26

Maastricht ontsnapte donderdagnacht (15.07.2021) op het nippertje aan een overstroming, maar op veel andere plaatsen in Limburg is het wel raak. Schade door extreme regenval is door \"veel verzekeraars\" gedekt, laat het Verbond van Verzekeraars weten. Inmiddels is bekend dat getroffenen voor niet-verzekerde schade een beroep kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts).

Wateroverlast door neerslag aan gebouwen is meestal verzekerd, aldus het Verbond. “Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden. Pas als het water is gezakt, zal meer duidelijk worden over de omvang van de totale schade.” Bij overstromingen wordt het al ingewikkelder: “In gevallen van overstromende lokale rivieren zoals de Roer en Geul, is het risico bij steeds meer verzekeraars verzekerbaar. Het Verbond heeft hier in 2018 een adviesrapport over uitgebracht. De dekking verschilt echter per verzekering en verzekeraar, consumenten en bedrijven moeten hier dus goed naar kijken.”

De overheid heeft de overstromingen inmiddels als ramp bestempeld, waardoor slachtoffers een beroep kunnen doen op een vergoeding op grond van de Wts. Hoeveel schademeldingen er inmiddels zijn gedaan, is nog niet duidelijk. Gistermiddag stond de teller bij Interpolis al boven de 500, maar uiteindelijk zal het aantal meldingen uitkomen op een veelvoud daarvan, verwacht de Achmea-dochter.

Dijkdoorbraak

Bij een dijkdoorbraak grijpen veel verzekerden mis: “Door de vele overheidsinvesteringen de afgelopen jaren is de kans op een dijkdoorbraak veel kleiner dan in de jaren negentig. Voor dit risico is naar schatting 99% van de huishoudens en bedrijven niet verzekerd. De politiek kan hiervoor via de Wts besluiten tot gedeeltelijke vergoeding. Het Verbond heeft in de laatste jaren verschillende ideeën aangedragen om deze situatie te verbeteren. We zien hiervoor nog steeds mogelijkheden, zoals blijkt uit een position paper over het onderwerp.”
Het Verbond, dat samen met het KNMI de Klimaatmonitor heeft ontwikkeld, laat weten dat de totale weerschade in 2020 € 296 miljoen bedroeg.

Goed drogen belangrijk

Stichting Salvage was donderdag in Limburg aanwezig om getroffenen te steunen en schade te beperken. Directeur Johan van den Berg: “Op dit moment is het verstandig om te wachten totdat het water zakt. Pas dan kan er door de brandweer en reconditioneringsbedrijven effectief gepompt worden. Deze bedrijven beoordelen dan ook wat hersteld of gereinigd kan worden en wat verloren is gegaan. Een bankstel dat anderhalve dag in het water heeft gestaan is bijvoorbeeld nauwelijks te herstellen.” Van den Berg verwacht dat de schadeafhandeling lang zal duren, vanwege de droogtijd van beschadigde panden. Goed drogen is een voorwaarde voor blijvend goed herstelwerk.

Bron: bijdrage door Rob van de Laar van 16 juli 2021 op www.amweb.nl

Vorige pagina