VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

IMF: Nederland legt huiseigenaar fiscaal te veel in de watten

Geplaatst op: 31-05-2021, 13:31:25

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft voor de derde keer aangegeven dat huiseigenaren in ons land er belastingtechnisch gezien wel heel gunstig uitspringen in vergelijking met huurders. Het onderbrengen van de woning in box 3 wordt opnieuw als oplossing gebracht.

Het IMF heeft al vaak aangegeven geen fan te zijn van de hypotheekrenteaftrek  en stelt nu dat huizenbezitters door de overheid zwaar gesubsidieerd worden en dat daarmee de ongelijkheid tussen huurder en huiseigenaar vergroot wordt. “Er zijn diverse hervormingen mogelijk, niet allemaal noodzakelijk fundamenteel, die de efficiëntie en gelijkheid zouden bevorderen.”

Eigenwoningforfait is minimaal

Het fonds schrijft dat in het donderdag verschenen rapport Capital Income Taxation in the Netherlands. Het eigenwoningforfait is in Nederland met 0,5% van de WOZ-waarde bijzonder laag, vindt het IMF. Dat zou best omhoog kunnen, terwijl de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in stand blijft. “Dan is er geen prikkel om hoge hypotheken te sluiten, omdat de opbrengsten en kosten gelijk belast worden.” Overigens is ons land niet het enige land waar een lage belasting geldt voor fictieve inkomsten uit de eigen woning. “Veel landen vinden het moeilijk om huiseigenaren/bewoners te belasten voor hun fictief genoten huurinkomsten. Doen ze dat niet, dan is het een optie om ook de aftrekbaarheid van de hypotheekrente achterwege te laten. Nu hebben woningeigenaren per saldo woningsubsidie. Daardoor is er een prikkel om excessief te lenen. Dat zorgt voor sterke prijseffecten en slechtere toegankelijkheid van de woningmarkt. Zelfs als subsidie van kopers politiek wenselijk zou zijn, dan zou subsidie via hypotheken nog het nadeel hebben dat het schulden aangaan aanmoedigt.”

Box 3 lost veel op

De afbouw van de renteaftrek is niet meer dan symptoombestrijding, vindt het IMF. Dat ziet meer in het geleidelijk opvoeren van het eigenwoningforfait. De eigen woning verhuizen naar box 3 zou de belasting van woningbezit al vanzelf realiseren, aldus het rapport Dat zou dan gecombineerd moeten worden met een hervorming van box 3, waarbij daadwerkelijke inkomsten uit bezittingen worden belast in plaats van fictieve inkomsten. Maar als Nederland het belasten van inkomsten uit de eigen woning politiek gezien niet aandurft, moet anderzijds alle aftrek van kosten rondom de eigen woning, inclusief de hypotheekrente, worden afgeschaft, herhaalt het IMF.

Bron: bijdrage door Rob van de Laar van 28 mei 2021 op www.amweb.nl

Vorige pagina