VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Diefstal geleende steiger valt onder AVP noch inboedelpolis

Geplaatst op: 27-05-2021, 13:50:46

Een man bij wie een geleende steiger werd gestolen, kan aanspraak maken op dekking uit de inboedelverzekering noch uit de aansprakelijkheidsverzekering, oordeelt Kifid in een recente uitspraak.

Een man leent van zijn werkgever een rolsteiger: handig bij het schilderen van zijn vrijstaande woning, die is omringd door water. Juni vorig jaar doet hij aangifte bij de politie: de steiger is gestolen. De steiger is afgevoerd door balken over de sloot te leggen die de tuin van de man scheidt van de openbare weg.

Geen onderdeel particuliere inboedel

De steiger is niet gedekt op de land- en werkmaterieelverzekeringen van de werkgever, zodat de man zijn verzekeraar aanspreekt, waar hij de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering heeft lopen. Maar de claim wordt afgewezen: een steiger is in de regel geen onderdeel van de particuliere inboedel. Ook de aansprakelijkheidsverzekering is niet aan de orde omdat de consument zich met de door hem genomen beveiligingsmaatregelen (aan de de steiger was een slot bevestigd) als een goed huisvader heeft gedragen.

Voorzorgsmaatregelen belemmeren dekking

De man vraagt een oordeel aan Kifid; hij wil de schade van € 5.800 alsnog vergoed hebben. Hij voert daartoe onder meer aan dat bijna al zijn buren een steiger hebben. Een steiger hoort net als een kettingzaak of een takkenversnipperaar tot het
particuliere huishouden, vindt hij. Bovendien stelt hij onder meer dat het niet op slot zetten van de steiger wel tot vergoeding zou hebben geleid: “Het is dus maar beter om geen goede voorzorgsmaatregelen tegen diefstal te nemen, zodat er wel dekking is. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn.”

Goed huisvaderschap: geen aansprakelijkheid

Maar de geschillencommissie oordeelt dat de geleende steiger, gelet op de omvang en de waarde en het gebruik ervan, geen voorwerp is dat een gezin doorgaans thuis heeft voor persoonlijk gebruik. “Zulke grote en dure steigers worden gewoonlijk bedrijfsmatig gebruikt. Dit blijkt ook uit het feit dat de consument de steiger van zijn werkgever heeft geleend. Dat de buren van de consument
mogelijk een steiger hebben, maakt dit niet anders.” Ook de AVP biedt geen dekking, oordeelt de commissie. Er is een bruikleenovereenkomst gesloten, maar daarin zijn geen afspraken gemaakt over de beveiliging van de steiger. Wel heeft de man alle maatregelen getroffen die redelijkerwijs van hem konden worden verlangd. Hij heeft dus als een goed huisvader voor de steiger gezorgd en is niet aansprakelijk voor de schade door de diefstal van de steiger.

Bindende uitspraak 2021-0439

Bron: bijdrage van Rob van de Laar van 26 mei 2021 op www.amweb.nl

Vorige pagina