VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Bank mag Calcasa-rapport weigeren

Geplaatst op: 26-04-2021, 13:05:44

Bij een renteaanpassing in verband met waardestijging van de woning mag een bank een door de klant aangereikt Calcasa-(model-)rapport weigeren, zo oordeelt de commissie van beroep van Kifid.

De kwestie draait om een klant van de Rabobank. Calcasa-rapporten worden daar geaccepteerd bij een aanvraag of verhoging van een hypotheek, omdat daarbij een eigen adviseur is betrokken.
Een klant kwam op de proppen met zo’n rapport en vroeg om een lagere rente: de loan-to-value-verhouding was zodanig veranderd dat de hypotheek in een lagere risicoklasse terecht was gekomen.
Maar de bank weigerde de aanpassing op basis van de geautomatiseerde waardebepaling en vroeg om een taxatierapport. Ten onrechte, vond de klant.

Rabobank was onduidelijk

Die krijgt in eerste instantie gelijk bij de geschillencommissie van Kifid. Maar Rabobank tekent beroep aan en met succes: een hypotheek verhogen mag wel op basis van een automatische waardebepaling, maar de rente verlagen niet. De commissie van beroep tekent wel aan dat de bank lang onduidelijk is geweest over waarom het Calcasa-rapport is geweigerd. Daarom moet de Rabobank wel de procedurekosten betalen. “Eerst heeft de bank de consument voorgehouden dat het was vanwege EU-regels. Hiervan is zij teruggekomen tijdens de klachtbehandeling door de geschillencommissie. Daar wist de bank ook niet duidelijk te maken waarom de bank een Calcasa-rapport in de ene situatie wel accepteert en in een andere situatie niet. De commissie van beroep merkt op dat het onzorgvuldig is van de bank dat zij een klacht én een beroepsprocedure nodig heeft om duidelijk te maken waarom de bank een Calcasa-rapport niet accepteert. Daarom is het passend dat de bank aan de consument de redelijke kosten voor deze beroepsprocedure vergoedt.

Aanvraag renteverlaging is zonder adviseur

In beroep geeft de bank aan dat er een wezenlijk verschil is tussen een aanvraag voor aanpassing van het rentetarief vanwege een gewijzigde LTV-klasse en een aanvraag van een nieuwe hypotheek of een hypotheekverhoging. Bij een nieuwe hypotheek of een verhoging van een bestaande hypotheek is een adviseur betrokken, die via het bank-portaal een Calcasa-rapport opvraagt en de gegevens verzamelt en controleert. Een aanvraag voor een renteaanpassing gebeurt meestal zonder adviseur van de bank: de klant kan dat zelf regelen. En daardoor kunnen er fouten worden gemaakt, betoogt de bank. “Als de bank deze gegevens op juistheid zou moeten controleren is nader onderzoek nodig wat weer kosten meebrengt voor de consument; om die reden vraagt de bank in deze situaties om een taxatierapport of bewijs van de actuele WOZ-waarde.” De beroepscommissie is het eens met deze argumentatie. “Dit verschil rechtvaardigt dat de bank voor het aanpassen van de hypotheekrente vanwege een andere LTV-klasse geen Calcasa-rapport accepteert.”

De geschillencommissie had in september nog geoordeeld dat het belang van de klant groter was dan dat van de bank; toen had de Rabobank het fouten-argument nog niet in stelling gebracht. De klant die de klacht indiende, wordt overigens niet door de nieuwe uitspraak geraakt: de bank had al toegezegd de lagere rente met terugwerkende kracht toe te kennen.

Uitspraak 2021-0023

Bron: bijdrage van Rob van de Laar van 23 april 2021 op www.amweb.nl            

Vorige pagina