VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

ING-klant mag advies bij hypotheekwijziging niet weigeren

Geplaatst op: 19-04-2021, 13:01:11

Kifid heeft een ING-klant die zijn hypotheek op eigen houtje wilde omzetten halt toegeroepen. De man had een beleggingshypotheek, maar was ontevreden over deze constructie. Hoewel hij zelf zei al het voorbereidende werk te hebben gedaan, bleek de wijziging toch te ingrijpend. De klant moet verplicht advies inwinnen.

Andere verwachtingen

De man en zijn echtgenote sluiten in 2005 via een adviseur een beleggingshypotheek bij ING af, met een beleggingsrekening bij Nationale-Nederlanden. In de loop van de jaren komt niet het rendement binnen waar zij op hadden gehoopt, waardoor mogelijk het beoogde doelkapitaal niet kan worden gehaald. Na hun onvrede hierover bij de bank te hebben geuit, verwijst deze naar de adviseur met de boodschap om op zoek te gaan naar een nieuwe constructie.

Beleidsvrijheid van de bank

Na verschillende offertes van de adviseur, besluit de klant dat hij het saldo van de beleggingsrekening wil aflossen op de geldlening. Daarnaast wil hij maandelijks € 100 – in plaats van de eerder gekozen € 50 – op de beleggingsrekening storten, waarbij niet meer belegd wordt. De man acht het hierbij niet nodig om advies in te winnen en gaat hier veelvuldig over in gesprek met zijn bank. Volgens Kifid behoort het echter tot de beleidsvrijheid van de bank om advies bij een wijziging van de hypotheek verplicht te stellen.

‘Substantiële wijziging’

Daarbij is het niet relevant of er nu sprake is van een nieuwe geldlening of een aanpassing van een bestaande lening. Kifid oordeelt dan ook dat er sprake is van een ‘substantiële wijziging’ van de bestaande overeenkomst, omdat de man de aflosvorm wil wijzigen en de lening op een andere wijze wil aflossen. Advies wordt hierbij verplicht gesteld.

Het advies is niet bindend

Bron: bijdrage van Alexandra Meijer van 19 april 2021 op www.amweb.nl

Vorige pagina