VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Aanvragen bonus COVID-19 voor zorg­ professionals

Geplaatst op: 07-10-2020, 15:38:35

Het ministerie van VWS heeft op 18 september de details bekendgemaakt over de bonus voor zorgpersoneel, als dank voor het leveren van bijzondere prestaties naast hun gewone dagelijkse werk tijdens de beginperiode van de COVID-19-uitbraak. Werkgevers kunnen tussen 1 en 29 oktober de bonus voor hun medewerkers aanvragen.

Aanvragen

Er is een speciaal subsidieloket opengesteld door DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen).  

Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden voor de aanvraag en welk personeel er onder valt. Voor zorgaanbieders (werkgevers/opdrachtgevers) is er een handreiking over hoe zij de aanvraag precies kunnen doen. op verzoek sturen wij u deze handreiking graag per e-mail toe. VWS en DUS-I controleren de aanvragen niet op rechtmatigheid (de vraag of een medewerker wel in aanmerking had moeten komen), maar controleren wel of de bonus terechtkomt bij de medewerker. De subsidieaanvrager moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Bij gezamenlijk werkgeverschap met een potovereenkomst is dit niet het geval. Om toch in aanmerking voor de bonus te komen is er een praktische oplossing bedacht. 

De aanvraag moet tussen 1 en 29 oktober 2020 worden ingediend. Gezien de beperkte tijd, adviseren we u om snel te starten met de selectie van werknemers waarvoor u een bonus wilt aanvragen en het verzamelen van de benodigde gegevens. Vanaf 1 oktober kunt u de bonus dan daadwerkelijk aanvragen.

Uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvangt u een beschikking of de subsidie is toegekend of afgewezen. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Vorige pagina