VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Geldverstrekkers mogen achterstanden op andere manier laten inhalen

Geplaatst op: 30-09-2020, 12:06:38

De staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief heeft in de Staatscourant een wet gepubliceerd die het mogelijk maakt voor geldverstrekkers om schuldenaren te helpen. Zij mogen aflossingsachterstanden op een andere manier laten inhalen.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus kunnen belastingplichtigen met een eigenwoningschuld te maken krijgen met (dreigende) betalingsproblemen, waardoor zij niet meer aan hun maandelijkse verplichting tot het betalen van rente en aflossing kunnen voldoen, stelt het wetsartikel dat de staatssecretaris van Financiën opstelde.

Betaalpauze aanbieden

Nederlandse geldverstrekkers willen in bepaalde gevallen hun schuldenaren een betaalpauze aanbieden, waardoor zij gedurende een bepaalde periode (gedeeltelijk) geen rente en aflossing hoeven te betalen. “Als een belastingplichtige hiervan gebruikmaakt, voldoet hij veelal op het wettelijke toets moment 31 december 2020 niet aan de aflossingseis, waardoor hij te maken krijgt met een aflossingsachterstand”, aldus de staatssecretaris.

Annuïtair aflosschema

De schuld blijft alleen behoren tot de eigenwoningschuld als sprake is van een incidentele aflossingsachterstand en deze uiterlijk op 31 december 2021 is ingelopen. Als de aflossingsachterstand op 31 december 2021 niet is ingelopen, blijft de schuld onder voorwaarden alleen tot de eigenwoningschuld behoren als per 1 januari 2022 contractueel een nieuw ten minste annuïtair aflosschema wordt overeengekomen met de geldverstrekker voor de resterende looptijd.

Schuld blijft behoren tot eigenwoningschuld

Om geldverstrekkers de mogelijkheid te bieden om hun schuldenaren de aflossingsachterstanden op een andere wijze te laten inhalen dan wettelijk is voorgeschreven, zijn in de wet genaamd ‘Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld’ goedkeuringen opgenomen waardoor de schuld ook in die situatie blijft behoren tot de eigenwoningschuld. De wet geldt onder voorwaarden ook voor al vóór 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus.

De wet is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: bijdrage van 30 september 2020 van Ronald Bruins op www.amweb.nl

Vorige pagina