VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Hypotheekadviseur mag intakegesprek van 3,5 uur factureren

Geplaatst op: 06-08-2020, 16:38:10

Een hypotheekadviseur die een factuur voor (onder meer) een intakegesprek van bijna 4 uur niet betaald kreeg, heeft van Kifid gelijk gekregen: hij mocht die kosten rekenen. Wel moet hij de nota met een klein bedrag verlagen omdat het gesprek in werkelijkheid iets korter duurde.

Een stel komt in juli 2018 bij assurantiekantoor Broeders in Rucphen terecht nadat ze een woning hebben gekocht. Vooraf is overeengekomen dat het eerste deel van het gesprek gratis is. “We begeven ons op een bepaald moment dan natuurlijk op de dunne scheidingslijn van informeren en de overgang naar adviseren”, schrijft de adviseur. Gaat het paar met de adviseur in zee, dan moet er een dienstverleningsdocument worden getekend, dat vooraf is toegestuurd. In de opdracht tot dienstverlening staat dat de adviseur € 2.500 voor het advies zal rekenen en € 750 voor de bemiddeling. Lukt het niet om een passend aanbod te vinden, dan moeten de advieskosten worden betaald, maar de bemiddelingskosten (dan omschreven als aanvraagkosten) worden in dat geval gematigd tot € 250. Een dag later biedt de adviseur vergoeding op basis van uurtarief aan, tot maximaal het genoemde bedrag. Met dat voorstel gaat het paar akkoord.

Inspanningen onaannemelijk

Begin augustus blijkt dat de klanten zo’n € 24.000 te weinig kunnen lenen om het huis te kunnen kopen. Ze stappen daarop naar een andere adviseur, die binnen twee weken alsnog een hypotheek regelt. In oktober komt de oorspronkelijke adviseur met zijn nota: die is € 1.230,75 groot. Het stel stopt de factuur in een la en kijkt er niet meer naar om. Ruim een half jaar later stuurt de adviseur een herinnering. Maar de klanten zijn niet van plan om te betalen. Voor de geschillencommissie betogen zij dat de nota te hoog is. De adviseur heeft binnen drie weken eenzijdig de adviesovereenkomst opgezegd en het is “volstrekt onaannemelijk” dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de hypotheek tot stand te brengen, vinden ze. Ze hebben immers bij een andere adviseur binnen twee weken wel een hypotheek kunnen regelen.

Intakegesprek gratis?

Ze twijfelen ook over de kosten: het intakegesprek nam volgens de factuur 4 uur in beslag, terwijl het stel na iets meer dan drie uur in hun auto een telefoongesprek voerde. Bovendien had de adviseur geen kosten mogen rekenen voor het intakegesprek, want zulke gesprekken zijn binnen de branche doorgaans gratis, stellen ze. Een bedrag van € 540 vinden ze buiten alle proporties.

Klachttermijn van 60 dagen mogelijk onredelijk bezwarend

De adviseur wijst op de algemene voorwaarden: klachten moeten binnen 60 dagen worden ingediend, staat daarin. Kifid wijst dat van de hand. “Voor een geslaagd beroep op schending van de klachtplicht is noodzakelijk dat de bewijspositie van de adviseur verslechterd is door het late klagen. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.” De geschillencommissie merkt nog op dat het beperken van het klachtrecht mogelijk een onredelijk bezwarend beding is.

Voldoende inspanningen verricht

Vervolgens komt de vraag aan de orde of de adviseur aan zijn inspanningsverplichtingen heeft voldaan. Kifid vindt van wel. De adviseur heeft bij vier partijen, waarvan twee serviceproviders, geprobeerd de lening rond te krijgen. Maar dat lukte niet. “In die omstandigheden is de commissie van oordeel dat er geen taak voor de adviseur is weggelegd om nog verder te zoeken naar mogelijke alternatieven. Dat een andere adviseur de verzochte geldlening voor consumenten uiteindelijk wel tot stand heeft weten te brengen, zorgt er evenmin voor dat de adviseur is tekortgeschoten in de verplichtingen die uit de overeenkomst volgden.” Hij mocht concluderen dat het niet zou lukken om een hypotheek te regelen en gaf met zijn mededeling de klanten de gelegenheid een andere oplossing te zoeken. Zij wisten daarnaast zelf dat het verkrijgen van een financiering onzeker was.

De adviseur mag ook de tijd rekenen voor het verslag afmaken, stukken printen en afronden

Ook werktijd na gesprek factureerbaar

Over de in rekening gebrachte kosten overweegt de geschillencommissie dat beide partijen zijn overeengekomen dat er op basis van gewerkte uren zou worden gefactureerd. De eerste 15 minuten zijn niet in rekening gebracht, zoals vooraf aangegeven. Met betrekking tot het aantal uren geeft de adviseur aan dat hij na vertrek van het stel nog enige tijd heeft besteed aan de verwerking van de informatie. “Naar het oordeel van de commissie mocht de adviseur tot de gewerkte uren ook de tijd rekenen die hij na het intakegesprek heeft besteed aan het verslag afmaken, stukken printen en afronden.” Kifid vindt het redelijk dat de adviseur voor het intakegesprek 210 minuten in rekening mag brengen. Daarmee moet de factuur met € 67,50, zijnde de kosten voor een half uur, verlaagd worden.

De geschillencommissie vindt tot slot dat de adviseur het stel achteraf desgevraagd had moeten informeren over welke geldverstrekkers door hem benaderd waren. Omdat zij daardoor geen schade hebben geleden, blijft die tekortkoming zonder gevolgen.

Niet-bindend advies: 2020-613

Bron: bijdrage van Rob van de Laar van 31 jul 2020 op www.amweb.nl

Vorige pagina