VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Nationale-Nederlanden mag risicoklasse hypotheeklening aanpassen

Geplaatst op: 06-08-2020, 16:36:05

Nationale-Nederlanden Bank wijzigde per juli 2019 haar risicoklassenbeleid voor hypothecaire kredieten. Een klant protesteerde hiertegen bij de geschillencommissie van Kifid. Maar de commissie vindt dat de wijziging van het beleid niet onredelijk is. 

De consument ging in 2012 een hypothecaire geldlening aan bij NN. De hypotheeksom bedraagt 120.000 euro en bestaat uit twee gelijke leningdelen met een vast rentepercentage van 4,78 procent voor de duur van 10 jaar, tot 1 augustus 2022. Tot 27 juli 2019 kende NN drie tariefklassen:

  • Tariefklasse Risico-opslag NHG (Nationale Hypotheek Garantie) 0,00 procent
  • Tot en met 90 procent marktwaarde 0,00 procent
  • Meer dan 90 procent marktwaarde 0,20 procent

Bij geldleningen tot en met 90 procent van de marktwaarde van de woning werd geen opslag in rekening gebracht. De geldlening van consument viel in deze categorie.

Wijzigingen opslagenbeleid

In juli 2019 wijzigde de bank haar opslagenbeleid. De klant werd hierover per brief geïnformeerd. Daarin staat dat de consument op basis van zijn huidige tariefklasse een risico-opslag heeft van 0 procent. Echter, het gewijzigde beleid mag voor de consument niet tot hogere kosten leiden zolang de rentevastperiode loopt. Leidt het tot voordeel voor de klant dan kan dit wel meteen worden doorgevoerd. Uit die brief volgt dat de geldlening op basis van de nieuwe tariefklassen ingedeeld wordt in de tariefklasse 70-80 procent marktwaarde. Hiervoor geldt een risico-opslag van 0,25 procent.

Dat zou niet in het voordeel zijn van consument. Om die reden houdt de bank de risico opslag van 0 procent aan tot aan het aflopen van de rentevastperiode. Daarna volgt de verhoging.

Tarievenstructuur eenzijdig gewijzigd

De klant vindt dat NN tekortschiet in “de nakoming van de tussen partijen geldende overeenkomst. Zij mag volgens hem de tarievenstructuur niet eenzijdig wijzigen. “Met de nieuwe tariefklassen wentelt zij haar bedrijfsrisico af op de burger en handelt daarmee tevens in strijd met de op haar rustende zorgplicht”, stelt hij in zijn pleidooi. Op basis van de nieuwe tarievenstructuur die de bank heeft geïntroduceerd, wordt de klant bij de renteherziening in 2022 worden geconfronteerd met een risico-opslag.

Vergaande mate van vrijheid

De geschillencommissie van Kifid neemt in haar uitspraak als uitgangspunt dat de bank een “vergaande mate van vrijheid heeft als het gaat om het vaststellen van de rentetarieven die zij haar klanten aanbiedt, alsmede van de risico-categorieën die zij daarbij hanteert.” NN is daarbij wel gebonden aan de grenzen die de wet, de overeenkomst en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid daaraan stellen.

Wijziging risicobeleid niet onredelijk

De geschillencommissie is ook van oordeel dat de wijziging van het risicobeleid niet onredelijk is. “Het is een  wijziging die bovendien niet willekeurig is, maar voor alle nieuw af te sluiten rentecontracten voor klanten in vergelijkbare omstandigheden geldt.” De consument vindt dat de hypotheekakte niet blijkt dat NN bevoegd is haar risicobeleid aan te passen. “Ook dat argument slaagt niet”, vindt de commissie. “In de hypotheekakte is alleen vermeld dat de bank na ommekomst van de rentevasteperiode een nieuw renteaanbod zal verzorgen. De bank kan zelf binnen de grenzen bepalen of en onder welke voorwaarden zij een nieuw renteaanbod doet.”

Bron: bijdrage van 5 augustus 2020 van Ronald Bruins op www.amweb.nl

Vorige pagina