VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Florius vergeet ondergrens: klant mag ORV-dekking verlagen tot onder minimum

Geplaatst op: 24-06-2020, 13:42:53

Bij het afsluiten van hun hypotheek in 2007, sloot een stel een overlijdensrisicoverzekering af via Florius. Die zou 200.000 uitkeren als de man voor de einddatum op 1 januari 2025 overlijdt. De premie bedroeg 137 euro per maand. Vanaf 2014 beginnen de consumenten de dekking van de ORV stapsgewijs af te bouwen, tot ze begin dit jaar van 50.000 euro naar 40.000 willen. Volgens Florius kan dat niet, maar van Kifid moet het.

Bij de laatste goedgekeurde wijziging naar 50.000 euro bedraagt de premie nog 39 euro per maand. Nog verder terugzakken om de premie te drukken is volgens Florius niet mogelijk. Dan komen ze onder de minimale dekking van de ORV. Dat staat ook aangegeven op het aanvraagformulier dat hoort bij het product. De tussenpersoon die de verzekering adviseerde, gebruikte echter een ander formulier.

Florius: adviseur verzuimde intenties door te geven

Op dat generieke aanvraagformulier staat de minimumdekking van 50.000 euro niet vermeld. Florius meent dat het op de weg van de adviseur had gelegen om hen als gevolmachtigden in te seinen dat de consumenten van plan waren de dekking langzaam te verlagen. Als hij dat gedaan had, dan had Florius tenminste mondeling kunnen vermelden dat er een ondergrens aan de dekking zat.

ORV pas rendabel vanaf 50.000 dekking

De niet bij naam genoemde verzekeraar met wie het product ontwikkeld werd, heeft volgens Florius onderzoek gedaan naar de kosten en baten van een overlijdensrisicoverzekering. Daaruit komt naar voren dat het product pas rendabel is bij een minimale dekking van 50.000 euro. Een verdere verlaging is dus simpelweg niet mogelijk.

Bovendien is Florius van mening dat de verzekerde het recht heeft om een wijzigingsverzoek in te dienen. Maar dat geldverstrekker als gevolmachtigde partij niet gehouden is om elk verzoek ook te honoreren.

Recht om verzekerd kapitaal te wijzigen

Daar is de geschillencommissie het niet mee eens. In de voorwaarden van het product staat dat de verzekerde op de premievervaldatum het verzekerd kapitaal voor de rest van de looptijd mag wijzigen. Omdat er in de voorwaarden verder niet over een minimumdekking gerept wordt, kan Florius niet terugvallen op de polisvoorwaarden.

Florius moet dekking laten zakken

Wat betreft het verkeerde formulier overweegt Kifid het volgende. Als Florius bij het ontvangen van het generieke aanvraagformulier had gewild dat ook het minimumbedrag onderdeel zou worden van de overeenkomst, dan was Florius aan zet geweest om de verzekerde daarover in te lichten. Noch het formulier, noch het polisblad vermeldde de 50.000 euro ondergrens.

Wat Kifid betreft krijgt de consument dus alsnog zijn verlaging. Florius moet de consument het bedrag dat hij inmiddels teveel betaalde aan premie teruggeven. De uitspraak is bindend.

Bron: bijdrage van 23 juni 2020 door Bart van de Laak op www.amweb.nl                             

Vorige pagina