VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Geldgever hoeft risicoklasse niet te verlagen als verbouwing elders is gefinancierd

Geplaatst op: 12-06-2020, 14:09:36

Een geldverstrekker hoeft bij het bepalen van de risicoklasse waarin een hypotheek valt, geen rekening te houden met waardeverhogende maatregelen die elders worden gefinancierd. Dat oordeelt Kifid in een niet-bindend advies. Klanten kunnen die waardeverhoging dus niet gebruiken om aanspraak te maken op een lagere rente.

Een man en een vrouw sluiten in 2018 hun hypotheek over naar NIBC Direct. Die wordt meteen verhoogd om een verbouwing te financieren. Ze willen bovendien voor ruim € 33.000 aan energiebesparende maatregelen treffen. Die extra lening wordt door een andere partij verstrekt. De taxateur bepaalt de waarde na verbouwing, maar zonder energiebesparende maatregelen, op € 470.000. De waarde inclusief die maatregelen wordt getaxeerd op € 495.000. Het geld voor de energiebesparende maatregelen gaat in een bouwdepot.

Risicoklasse verlaagd

De lening valt bij NIBC in de risicoklasse tot 95% van de woningwaarde en NIBC rekent een daarop gebaseerde hypotheekrente. Eind 2019 is de verbouwing inclusief energiebesparende maatregelen klaar en NIBC verlaagt de risicoklasse desgevraagd naar maximaal 80% van de marktwaarde. De klanten zijn er niet tevreden mee: ze hadden vanaf het begin al minder rente moeten betalen omdat in de offerte van een onjuiste marktwaarde is uitgegaan: die vóór het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen. Dat hebben ze pas later opgemerkt. Ze vinden dat NIBC er blijkbaar van uitgaat dat bepaalde maatregelen niet worden uitgevoerd. Dat getuigt van weinig vertrouwen in klanten, schrijven ze aan Kifid.

Met de waardestijging na uitvoering van de energiebesparende werkzaamheden hoefde geen rekening te worden gehouden

Geen rekening houden met financiering elders

Maar de geschillencommissie is het met NIBC eens en stelt ten eerste dat de waarde van € 470.000 na de door NIBC gefinancierde verbouwing niet ter discussie staat. “Met geldverstrekker is de commissie van oordeel dat met de waardestijging na uitvoering van de energiebesparende werkzaamheden, geen rekening hoefde te worden gehouden. Die werkzaamheden zijn immers niet door geldverstrekker gefinancierd.” Daardoor had NIBC geen zicht op de daadwerkelijke besteding van die gelden en de voortgang van de werkzaamheden. Wel heeft de bank het verzoek om het verlagen van de risicoklasse gehonoreerd toen de werkzaamheden voltooid waren, merkt Kifid op, “zonder daarvoor een nieuw taxatierapport te verlangen en zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Tot meer of iets anders is geldverstrekker niet gehouden.”

Dat de lening voor de energiebesparende maatregelen op verzoek van NIBC bij een andere partij is ondergebracht, maakt geen verschil, oordeelt de geschillencommissie. De klanten krijgen dus niet met terugwerkende kracht een deel van de betaalde rente terug, is het niet-bindende advies.

Oordeel: 2020-471

Bron: bijdrage van 11 juni 2020 van Rob van de Laar op www.amweb.nl

Vorige pagina