VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Fuserende podotherapeut verliest verzuimdekking: hof legt geen schadevergoeding op

Geplaatst op: 11-05-2020, 11:47:41

Als twee podotherapeuten besluiten samen te gaan, krijgen hun respectievelijke assurantieadviseurs de opdracht de twee verzuimverzekeringen op te zeggen. Nationale-Nederlanden en De Goudse krijgen een opzegging, nieuwe verzekeraar wordt de Amersfoortse. Als blijkt dat door de opzegging de uitkering voor vier reeds arbeidsongeschikte werknemers ook stopt, stelt de ondernemer de adviseurs aansprakelijk. Dat zijn ze, maar er volgt geen schadevergoeding.

Om de personeelszaken rond de fusie in goede banen te leiden, schakelen de ondernemers in 2014 een gespecialiseerd bureau in. Dat bureau geeft de opdracht tot opzegging van de bestaande verzuimverzekeringen en geeft hun eigen advieskantoor de taak een nieuwe te sluiten bij de Amersfoortse. De ondernemers ondertekenen de bevestiging die de oude adviseurs hen sturen.

Geen dekking meer

Als de fusie op 1 januari 2015 een feit is, zet NN de uitkering stop vanwege het inbrengen van een nieuwe vennoot in de VOF. De Goudse blijft aanvankelijk wel uitkeren, maar vordert die betalingen terug als blijkt dat de onderneming die zij verzekerden per 1 januari opgehouden is te bestaan. De Amersfoortse doet geen betalingen omdat het inlooprisico niet onder de dekking van de verzekering valt.

Zorgplicht niet nagekomen

Volgens de ondernemers hadden de oude adviseurs de polis nooit mogen opzeggen zonder zich ervan te verzekeren dat de bestaande uitkeringen onder het uitlooprisico van de oude verzekeraar, dan wel het inlooprisico van de nieuwe verzekeraars zouden vallen. Voor de nieuwe adviseur gold volgens de eiser hetzelfde. Die had moeten informeren naar bestaande arbeidsongeschikte werknemers.

Schade niet onderbouwd

De rechtbank in Breda was het met de vrouw eens dat er sprake was van een schending van de zorgplicht door zowel de nieuwe als oude adviseur. De geleden schade werd naar mening van de rechter echter onvoldoende onderbouwd, waardoor er geen schadevergoeding aan de adviseurs werd opgelegd.

‘Onmogelijke berekening’

Een uitspraak die de podotherapeut in hoger beroep aanvocht. Het was volgens de ondernemer onmogelijk nauwkeurig te berekenen hoe hun financiële situatie was geweest zonder de adviesfout. Ze kon enkel stellen dat ze alles in het werk zou hebben gesteld om schade als gevolg van loondoorbetaling te voorkomen.

Volgens haar ligt het op de weg van de assurantieadviseurs om haar schade te berekenen. Het enige bedrag dat de vrouw zelf kon noemen, was de ruim 40.000 euro aan loondoorbetalingen waar ze nu zelf voor opdraaide.

Geen causaal verband aangetoond

Net als de rechtbank zet het hof in Den Bosch een streep door die zienswijze. Door onvoldoende te onderbouwen, kan er geen causaal verband gelegd worden tussen de geleden schade en de niet nagekomen zorgplicht.

“[Ondernemer] stelt dat het desondanks voor haar mogelijk zou zijn geweest, indien [adviseurs] hun zorgplicht jegens haar waren nagekomen, om bij NN en De Goudse of bij De Amersfoortse dan wel elders een (voortgezette) ziekteverzuimverzekering voor de vier arbeidsongeschikte werknemers te bedingen, maar zij heeft die stelling op geen enkele wijze onderbouwd, ook niet nadat zij daartoe expliciet in de gelegenheid was gesteld door de rechtbank”, schrijft het hof.

Zelfs geen deskundige gevraagd

Volgens de rechters valt niet in te zien waarom de vrouw geen informatie heeft opgevraagd bij een van de drie betrokken verzekeraars, een andere aanbieder of evenwel een deskundige op dit punt. De uitspraak van de rechtbank wordt daarom bekrachtigd. De vrouw moet ook de kosten voor het hoger beroep vergoeden.

Bron: bijdrage van 8 mei 2020 van Bart van de Laak op www.amweb.nl                                   

Vorige pagina