VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Allianz-klant betaalt achterstallige premie 9 minuten na 112-melding

Geplaatst op: 24-04-2020, 12:43:44

De premie van haar woonverzekering had uiterlijk op 31 mei bij Allianz binnen moet zijn. De eerste aanmaning van 4 juni trof geen doel, waarop de verzekeraar op 21 juni per brief meldde de dekking op te schorten. Vijf dagen later breekt er brand uit in de keuken. Nog geen 9 minuten na de 112-melding volgt een spoedoverboeking: te laat, vindt Allianz.

Bij de rechtbank in Rotterdam vordert de verzekerde toch vergoeding van de schade. Allereerst een voorschot van 10.000 euro. Ze beweert de aanmaningen nooit te hebben ontvangen en verwijt Allianz de aanmaningen niet aangetekend te hebben verstuurd. Wat haar betreft was er dus gewoon sprake van dekking ten tijde van de brand.

‘Vrouw wilde Allianz misleiden met betalingsmoment’

Allianz beroept zich primair op misleiding. De vrouw stelde aanvankelijk ’s ochtends de overboeking van de premie te hebben uitgevoerd. Uit de bankgegevens van de vrouw blijkt echter dat ze de betaling om 17:10 deed. Amper negen minuten nadat ze om 17:01 de brandweer belde.

Van misleiding geen sprake

Wat de rechter betreft is er van een opzettelijke poging tot misleiding geen sprake. De vrouw heeft aan haar verplichtingen voldaan door de verzekeraar meteen te lichten over het risico dat zich verwezenlijkt heeft, en heeft binnen redelijke termijn alle documenten aangeleverd die nodig zijn om de uitkeringsplicht te beoordelen. “Het stond [eiseres] vrij op ieder moment de achterstallige premie alsnog te voldoen, die immers ook in het geval de dekking was geschorst, verschuldigd bleef.”

Alleen aanmanen volgens letter van de wet

Allianz is volgens de rechter alleen gerechtigd om de dekking op te schorten als de verzekerde exact volgens de letter van de wet is aangemaand. “Allianz heeft [eiseres] bij brief van 4 juni 2018 in de gelegenheid gesteld de achterstallige premie te voldoen op uiterlijk 18 juni 2018 en meegedeeld dat als de betaling niet tijdig in haar bezit is, de dekking wordt geschorst. De vraag is of de in bovengenoemde brief genoemde termijn voldoet aan de eisen van artikel 7:934.” De partijen hebben dat bij de zitting niet aan kunnen tonen. De rechter houdt de beslissing daarom aan.

Nh1816 trapte in valkuil

Afgelopen maand moest Nh1816 van de rechter een WA-schade alsnog vergoeden, ondanks de betalingsachterstand van hun verzekerde. De verzekeraar had de klant niet op de juiste manier aangemaand. Opmerkelijk in die zaak was dat de rechter een eerder oordeel van Kifid vernietigde.

Bron: bijdrage van 24 april  2020 van Bart van de Laak op www.amweb.nl                                  

Vorige pagina