VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

ASR in conflict over definitie verkeersongeval bij ongeluk met ernstig letsel

Geplaatst op: 17-02-2020, 09:54:45

De schadeverzekering inzittenden van ASR (SV Plus) biedt ook dekking voor verkeersongevallen met andere motorvoertuigen dan de verzekerde auto. Een fietser die moest uitwijken voor een naderende auto en bij zijn val een dwarslaesie opliep, wilde een beroep doen op die dekking. Volgens ASR ging het echter om een eenzijdig ongeluk en geen verkeersongeval volgens de polisvoorwaarden.

Eind mei 2018 fietst de ASR-klant ’s nachts naar huis op zijn mountainbike. Bij een kruising schrikt hij van de nabijheid van een naderende automobilist waar hij niet meer voorlangs kan kruisen. Omdat remmen ook niet meer mogelijk is, slaat hij scherp rechtsaf een grasveld in. Daarna draait hij, trapt nog een keer en merkt dan dat hij in een greppel gekatapulteerd wordt.

Betrokkenheid motorvoertuig

In de polisvoorwaarden van de SV Plus-verzekering staat dat voor dekking tenminste één motorvoertuig betrokken moet zijn. Volgens de klant kan dat ruim geïnterpreteerd worden: een conditio sine qua non  is voldoende. Juridische vertaling: een voorwaarde zonder welke de gebeurtenis niet zou zijn voorgevallen.

Alleen bij relevant verband

Wat ASR betreft is de dekking niet zo ruim. Volgens de verzekeraar moet er een rechtens relevant verband’ zijn tussen de auto die hij ontweek en de val van de fietser. De verzekeraar geeft bij de rechter aan dat de voorwaarden zijn opgesteld met het oog op artikel 185 WVW, dat bescherming biedt aan de zwakkere verkeersdeelnemer. Bij aanraking tussen het motorvoertuig is er een rechtens verband, zonder aanraking is dat er alleen in uitzonderingen.

Handelingen tellen

De rechtbank gaat daarin mee. “Een kaal conditio sine qua non-verband is […] onvoldoende. Daarmee zou de dekking onder de in geding zijnde polis immers onbegrensd worden.” ASR schakelde een verkeersdeskundige in die het aantal handelingen telde dat de fietser maakte na het uitwijken voor de auto; tenminste zeven. Dat was overtuigend genoeg voor de rechtbank.

“Hoewel het naderen van de auto van op het kruispunt voor de aanleiding was om de hiervoor beschreven uitwijkmanoeuvre in te zetten […] komt de rechtbank tot het oordeel dat er tussen dat naderen van de auto en de val in de greppel teveel handelingen zijn verricht en een te grote afstand is afgelegd om nog te kunnen spreken van een rechtens relevant verband tussen de betrokkenheid van de auto en die val. Dat verband is tussentijds doorbroken.”

De claim van de eiser is afgewezen. De fietser moet ook de juridische kosten van ASR vergoeden.

Bron: bijdrage van 4 februari 2020 van Bart van de Laak op www.amweb.nl                        

Vorige pagina