VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

ING verzweeg afschaffing rentebedenktijd: klant voor bijna 14.000 gedupeerd

Geplaatst op: 17-02-2020, 09:51:52

In 2016 schafte ING de rentebedenktijd af. Klanten die een hypotheek hadden met deze optie, kregen in plaats daarvan de mogelijkheid om de financiering vanaf dat moment volledig boetevrij af te lossen. ING communiceerde dat echter niet naar zijn klanten. Hoefde ook niet, vindt Kifid. Beleidsvrijheid van de bank.

Een klant van een rechtsvoorganger van ING sluit in 1999 een hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar. In 2015 informeert de klant bij de bank of het mogelijk is de rente tussentijds aan te passen. Vanwege de hoge boeterente ziet hij ervan af, pas bij het einde van de rentevaste periode in 2019 accepteert de klant het verlengingsvoorstel van de bank.

Verzwijgen leverde ING 13.902 op

Dan komt hij erachter dat per 1 januari 2016 ING het beleid veranderde rond hypotheken met rentebedenktijd. Enkele maanden na zijn verzoek tot openbreken van het contract was de hypotheek geheel boetevrij af te lossen. De klant becijfert dat het verschil tussen de rente die hij werkelijk betaalde en de actuele rente rond 1 januari 2016 13.902 euro bedraagt.

‘Zorgplicht geschonden’

Bij Kifid neemt hij het ING kwalijk dat hij niet werd geïnformeerd over de beleidswijziging, terwijl de bank nota bene op de hoogte was van zijn wens het rentecontract open te breken. Volgens de consument heeft ING op deze manier de zorgplicht geschonden.

Geen plicht

Kifid stelt vast dat deze zaak zich leent voor verkorte behandeling. ING is van mening dat zij alleen klanten hoeft te informeren over de beleidswijziging, als zij daar actief naar vragen. Van een verplichting is volgens de bank geen sprake. Ook de geschillencommissie concludeert dat er geen wettelijke verplichting op de bank rust om klanten over deze wijzigingen te informeren. 

“Ook de op de Bank rustende zorgplicht brengt niet met zich dat de Bank Consumenten begin 2016 had moeten informeren over haar gewijzigde beleid. De zorgplicht behelst weliswaar een informatieplicht, maar deze gaat […] niet zover dat de Bank Consumenten proactief had moeten informeren over de voor- genomen gewijzigde toepassing van de voorwaarden per 1 januari 2016”, aldus Kifid in de uitspraak.

Alleen bij afsluiten

De bank is wel verplicht om bij afsluiten alle voorwaarden juist en volledig onder de aandacht te brengen. Volgens Kifid staat dat echter niet te discussie. De vordering wordt afgewezen. De uitspraak is niet-bindend.

Bron: bijdrage van Bart van de Laak van 11 februari 2020 op www.amweb.nl                                  

Vorige pagina