VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

ASR hoeft alleen dagwaarde waardevolle voortent te vergoeden

Geplaatst op: 13-02-2020, 14:00:50

Voor een consument kan een in 2009 voor € 1.332 gekochte voortent in 2018 nog heel waardevol zijn. Dat betekent echter niet dat een verzekeraar dan maar bijna € 1.000 moet neertellen wanneer een storm de voortent onherstelbaar beschadigt. Eigenlijk is ASR nog ruimhartig geweest door de restwaarde na vast te stellen op € 266,40.

Een consument was het niet eens met de zienswijze van de schadeverzekeraar waar hij een caravanverzekering had afgesloten. In de polis stond immers dat bij schade aan de voortent een bedrag van ten hoogste € 1.000 wordt vergoed. De tent was kort voordat de storm hem vernielde nog in zeer goede staat, omdat het kampeermiddel nog maar amper was gebruikt. Daarom vond de kampeerder dat hij recht heeft op het maximumbedrag.

Dagwaarde 20% van nieuwsprijs

In september 2018 ging de man kamperen met zijn caravan die was voorzien van een voortent. De storm vernielde de voortent, waarna de man naar ASR stapte. Hij gaf aan dat de tent tien jaar oud was. De afschrijvingenlijst werd geraadpleegd en de dagwaarde werd vastgesteld op 20% van de nieuwprijs ofwel € 266,40. De kampeerder kreeg € 116,40 op zijn rekening bijgeschreven, omdat een risico van € 150 van toepassing is.

Expert stelt lagere waarde vast

De man was het hier niet mee eens, waarna ASR een expert inschakelde om de daadwerkelijke schade vast te stellen. Die kwam uit op een restwaarde van € 249. De consument vindt desondanks dat de tent meer waard is en meent dat de expert zijn werk niet goed heeft gedaan door de tent niet daadwerkelijk op locatie te bekijken. Dan zou hij in de optiek van de kampeerder hebben vastgesteld dat de tent wel € 1.000 waard was.

Verzekeraar mag zelf dekking bepalen

De geschillencommissie boog zich over de vraag of de caravaneigenaar recht heeft op en aanvullende uitkering van € 733,60 bovenop de al betaalde € 116,40. De commissie meent dat het aan een verzekeraar is “om te bepalen waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Uit artikel 4.1 van de voorwaarden vloeit voort dat verzekeraar bij het onherstelbaar beschadigd raken van de voortent de dagwaarde vergoedt.”

Afschrijvingslijst is leidend

De afschrijvingslijst die de verzekeraar hanteert is duidelijk over wat vergoed wordt in een dergelijk geval. Het maakt niet uit of iets veel of weinig is gebruikt. “Het is naar het oordeel van de commissie een feit van algemene bekendheid dat zaken onderhevig zijn aan veroudering en slijtage. Het gaat dan met name om de reguliere gebruikszaken, zoals auto’s, kleding, camera’s, mobiele telefoons en ook voortenten. Dit betekent dat de meeste producten na aanschaf voor een bepaalde prijs in toenemende mate in waarde dalen. Om de dagwaarde op een eenvoudige en duidelijke wijze te kunnen berekenen, is het gebruikelijk om afschrijvingslijsten te hanteren.”

Mogelijkheid om af te wijken van afschrijvingslijst

Overigens vindt de commissie dat bij de berekening van de dagwaarde soms kan worden afgeweken van de afschrijvingslijst. “Bijvoorbeeld als aangetoond is dat de zaak meer waard was op het moment net voor de schade dan de dagwaarde volgens de afschrijvingslijst. De bewijslast ten aanzien van de meerwaarde van het product ligt bij consument.” Die is hierin niet geslaagd. “Het weinig gebruiken van de voortent heeft niet althans onvoldoende invloed op de waarde van een minstens 10 jaar oude tent. Dit blijkt eens temeer doordat de op verzoek van consument door verzekeraar ingeschakelde expert de dagwaarde van de voortent lager inschat dan de berekening met de afschrijvingslijst.”

ASR krijgt veeg uit de pan

Wel krijgt ASR nog een veeg uit de pan van de commissie omdat de verzekeraar de afschrijvingenlijst niet heeft meegestuurd met de voorwaarden die aan de consument zijn verstrekt. “Maar dat hij dit heeft nagelaten maakt niet dat het beroep op de lijst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.” Het advies is bindend

Bron: bijdrage van Annet van den Berg van 11 februari 2020 op www.amweb.nl                                                 

Vorige pagina