VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Woekerpolisklanten met DIN Hypotheek Plan vangen bot bij Kifid

Geplaatst op: 02-12-2019, 16:00:28

Allianz hoeft geen schade te vergoeden aan klanten die in respectievelijk 1987, 1996 en 1999 een DIN Hypotheek Plan sloten. In de eerste twee zaken zijn de consumenten voldoende geïnformeerd over hun beleggingsverzekering. In de laatste zaak lichtte de verzekeraar de consument niet in over de fondsbeheerkosten. Dit heeft echter niet tot schade geleid, oordeelt Kifid.

De Geschillencommissie van Kifid publiceerde vrijdag drie uitspraken over beleggingsverzekeringen die via een tussenpersoon werden afgesloten bij Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz. In alle drie de zaken beklagen de consumenten zich over de gebrekkige informatie die zij vooraf kregen en over de in rekening gebrachte kosten. Ook klagen ze dat de polissen niet hebben opgeleverd wat ze mochten verwachten.

Wetgeving over informatieplicht niet in alle zaken gelijk

Omdat de verzekeringen op verschillende momenten werden gesloten (in 19871996 en 1999), geldt voor elke zaak een ander beoordelingskader. De regelgeving over bijvoorbeeld de informatieplicht is namelijk tussentijds veranderd. In alle gevallen verwerpt Kifid de redenering dat de polissen niet hebben opgeleverd wat klanten op grond van voorgespiegelde rendementen mochten verwachten. Volgens de Geschillencommissie was duidelijk dat het om polissen ging waarbij het resultaat afhangt van het behaalde rendement op beleggingen.

Inhoudingen op premie duidelijk

In alle drie zaken geldt dat de nominale premie en de investeringspremie op het polisblad stonden. Het verschil tussen die bedragen gaf de hoogte van de inhoudingen aan. Die hoefde de verzekeraar niet nader te specificeren, oordeelt Kifid. In de voorwaarden stond bovendien hoe de dividendkosten en overlijdensrisicopremie werden berekend. Daarover bestond dus wilsovereenstemming.

Dossier

Zwolsche Algemeene (Allianz) hoefde in 1987 en 1996 klanten nog niet te informeren over fondsbeheerkosten. In 1999 was dat wel verplicht. De verzekeraar heeft dat verzuimd, constateert de Geschillencommissie. Dat betekent een schending van de informatieplicht. De consument heeft echter in de procedure niet aannemelijk gemaakt dat zij een andere keuze had gemaakt als zij wel van de fondsbeheerkosten had geweten. Daarom wijst Kifid de eis tot schadevergoeding af.

De uitspraken in alle drie zaken tegen Allianz zijn bindend.

Bron: bijdrage van Paul de Kuyper van 29 november 2019 op www.amweb.nl                                       

Vorige pagina