VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Kifid: Premie storneren betekent niet einde dekking

Geplaatst op: 28-11-2019, 12:19:31

Aegon moet een verzekerde de ruim 10.000 euro terugbetalen die de claim afdeling eerder inde voor de afhandeling van een aanrijding. De verzekeraar meent dat het storneren van twee premiebetalingen reden is om de verzekeringsdekking te schorsen. Kifid wijst Aegon erop dat hier een aanmaning voor nodig is.

Een man die zijn auto verzekerd heeft bij Aegon rijdt in mei 2017 van achteren een links afslaande voorganger aan die vervolgens een derde weggebruiker aantikt. De verzekeraars van beide slachtoffers stellen de Aegon-verzekerde aansprakelijk. Aegon vergoedt de schade van 10.181 euro.

In dezelfde maand worden de verschuldigde premies voor de autoverzekering voor april 2017 en mei 2017 gestorneerd. Aegon vordert daarom de schade van de aanrijding bij de verzekerde. De man maakt dat bedrag over, maar laat het er niet bij zitten en dient een klacht in bij Kifid.

Actief storneren is niet gelijk aan weigering premie te voldoen

Daar betoogt Aegon dat het actief storneren van de premie moet worden beschouwd als een mededeling dat de verzekerde niet bereid is de premie te betalen. De verzekeraar vindt dat een goede reden om de verzekeringsdekking te schorsen. Volgens de man heeft hij geen opdracht gegeven de premies te storneren, maar is dat automatisch gebeurd door zijn bank.

De Geschillencommissie van Kifid stelt Aegon in het ongelijk. Een stornering geldt niet als een mededeling van de verzekerde dat hij zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. De mededeling van de stornering was bovendien niet afkomstig van de man zelf, maar van de bank.

Verzekeraar moet aanmaning sturen

De commissie stelt dat volgens de wet niet-betaalde premie pas tot beëindiging of schorsing van de dekking mag leiden als een aanmaning is gestuurd die ook niet word betaald. In die aanmaning moet bovendien duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van wanbetaling.

Aegon had in dit geval dus eerst een aanmaning moeten sturen. Nu de verzekeraar dat heeft nagelaten moet de ruim 10.000 euro worden teruggestort. De uitspraak is bindend.

Bron: bijdrage van 27 november 2019 van Paul de Kuyper op www.amweb.nl                                      

Vorige pagina