VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

NN vordert 344.000 euro van tussenpersoon, maar rechter gaat daar niet in mee

Geplaatst op: 02-10-2019, 12:26:54

De zorgplicht van een zakelijk adviseur gaat niet zo ver dat hij buiten de tot de portefeuille behorende polissen navraag had moeten doen naar de dekking van verzekeringen die een ondernemer elders heeft afgesloten. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Holland in een zaak die Nationale-Nederlanden had aangespannen tegen tussenpersoon Lands Advies. De verzekeraar beschuldigt de adviseur van een beroepsfout die NN op een aansprakelijkheidsclaim van drie ton kwam te staan.

Lands Advies uit Beverwijk, inmiddels overgenomen door de Sucsez Groep, heeft sinds 2003 verzekeringen van het Amsterdamss marketingbureau Outpost in portefeuille. Een van de polissen is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) bij NN. Outpost heeft ook een aantal leaseauto’s. De leasemaatschappij heeft daarvoor, via Aon, de verzekeringen geregeld.

Letsel na ongeval

Een medewerker van Outpost veroorzaakt in 2008 tijdens haar werk een ongeluk doordat ze geen voorrang verleent. Ze rijdt op dat moment in een leaseauto met WA- en cascoverzekering. Ook was er een ongevallenverzekering, maar geen schade-inzittendenverzekering (SVI) of WEGAM-polis. De marketeer loopt bij het ongeluk letsel op.

De vrouw stelt haar werkgever aansprakelijk omdat die niet heeft gezorgd voor een adequate verzekering voor werknemers die voor hun werk aan het verkeer deelnemen. Outpost stelt vervolgens Lands Advies aansprakelijk. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het advieskantoor wijst die aansprakelijkheid af.

Schaderegeling

In 2013 erkent NN als AVB-verzekeraar van Outpost de aansprakelijkheid in verband met het niet afsluiten van een adequate verzekering. Dat resulteert in een schaderegeling met de marketeer. Zij krijgt 262.500 euro schadevergoeding en bijna 44.000 euro voor de kosten van haar belangenbehartiger.

NN heeft daarna opnieuw de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Lands Advies verzocht aansprakelijkheid te erkennen. Die is daar niet toe bereid, waardoor het geschil voor de rechter komt. Bij de rechtbank Noord-Holland eist de verzekeraar 344.494,75 euro van de tussenpersoon.

Geen adequate dekking

NN verwijt Lands Advies dat niet is gezorgd voor adequate dekking van werknemers die aan het verkeer deelnemen. Dat is volgens de verzekeraar een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de adviesrelatie tussen tussenpersoon en klant.

Lands Advies stelt dat bij hen niet bekend was dat Outpost leaseauto’s had. Evenmin wist de adviseur dat de onderneming een buitendienst kende. Er zaten geen motorrijtuigenverzekeringen in de portefeuille. Outpost koos ervoor die polissen zelf te regelen via de leasemaatschappij en Aon. Daarover is nooit contact geweest met Lands Advies. Dat de leasemaatschappij de inzittendenverzekering niet heeft meeverzekerd is toe te rekenen aan Outpost zelf en niet aan Lands Advies, betoogt de tussenpersoon.

Gevolgen niet afwentelen

Die krijgt de rechter aan zijn zijde. Van een ondernemer als Outpost mag volgens de rechtbank enige professionaliteit worden verwacht. Het bedrijf liet de autoverzekeringen volledig over aan de leasemaatschappij en controleerde niet wat er onder die dekking viel. Door Lands Advies hier bovendien niet over in te lichten, komt het risico van onvoldoende dekking voor rekening van Outpost. Die kan de gevolgen daarvan niet afwentelen op Lands Advies, stelt de rechter.

Zorgplicht niet geschonden

“De zorgplicht van Lands Advies als assurantietussenpersoon gaat naar het oordeel van de rechtbank niet zo ver dat zij, zonder dat daartoe een concrete aanleiding bestond, buiten de tot de portefeuille behorende verzekeringen navraag had moeten doen naar (de omvang van de dekking van) verzekeringen die Outpost elders had afgesloten”, aldus de uitspraak. Daarbij weegt de rechter mee dat op grond van de wet en jurisprudentie uit de periode 2003-2008 niet zonder meer duidelijk was dat een bedrijf als Outpost een SVI-  of WEGAM-verzekering had moeten afsluiten tegen de risico’s van deelname aan het verkeer door werknemers.

Lands Advies is in de advisering dus niet tekortgeschoten. Er is geen sprake van zorgplichtschending of een beroepsfout. De vordering van NN wordt daarom afgewezen.

Bron: bijdrage van Paul de Kuyper van 2 oktober 2019 op www.amweb.nl                       

Vorige pagina