VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Kifid kent geen genade voor arbeidsongeschikte die misleid werd door naam polis

Geplaatst op: 28-08-2019, 12:39:28

Een woonlastenbeschermer die ook uitbetaalt als je arbeidsongeschikt bent en je je maandlasten gewoon kan blijven ophoesten. Daar had een verzekerde van London General Insurance niet op gerekend. Toen hij jaren later wel betalingsproblemen kreeg, bleek dat zijn maximale uitkeringstermijn al voor tweederde verjaard was. Volgens Kifid een gevalletje eigen schuld.

De man sluit in januari 2008 een Postbank Woonlasten Beschermer tegen een koopsompremie van 816 euro. De verzekering biedt dekking voor het risico van arbeidsongeschiktheid. De looptijd is 120 maanden, het verzekerd maandbedrag 400 euro met een eigen risico-termijn van 12 maanden. Al een half jaar na het afsluiten van de verzekering bij de rechtsvoorganger van London General, krijgt de man een ernstig bedrijfsongeval.

Arbeidsongeschikt

Na een periode van enkele maanden revalidatie en volledige arbeidsongeschiktheid, gaat de man weer aan de slag. Zijn salaris wordt volledig doorbetaald met de aanvulling van het UWV op basis van 38,2 procent arbeidsongeschiktheid. Jaren later, in 2015, moet de man opnieuw een operatie ondergaan die verband houdt met het bedrijfsongeval. De man wordt per eind oktober 2016 volledig arbeidsongeschikt verklaard door het UWV.

Vordering verjaard

De consument krijgt een IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten van ongeveer 1.330 euro. Omdat zijn dienstverband is beëindigd, krijgt de verzekerde te maken met een stevig terugval in inkomen, waarna hij op 6 februari 2018 een beroep doet op zijn woonlastenbeschermer. London General meldt hem dat zijn vordering is verjaard over de periode juni 2009 tot februari 2015. De laatste drie jaar zijn nog niet verjaard, waarop de verzekeraar in een keer 33 termijnen overmaakt ter waarde van 13.200 euro.

Gedaald inkomen

Voor Kifid betwistte de consument de stelling dat zijn claim was verjaard. Hij was er altijd vanuit gegaan dat hij pas kon claimen op het moment dat zijn inkomen dusdanig was gedaald dat hij zijn woonlasten niet meer zou kunnen betalen, zoals ook de naam van de verzekering suggereert. London General bleef vasthouden aan het verjaringsstandpunt.

Criteria verjaring

Volgens de geschillencommissie begint de verjaringstermijn te lopen als er aan twee vereisten is voldaan. De vordering van de verzekerde moet opeisbaar zijn en de verzekerde moet bekend zijn met die opeisbaarheid. Hoewel de consument duidelijk niet wist dat zijn verzekering opeisbaar was, schoof Kifid dat criterium in dit geval toch terzijde. Volgens de commissie omdat het vereiste in sommige gevallen te ver gaat.

Eenvoudig onderzoek

Kifid omschrijft dat ‘te ver gaan’ als volgt: “Gedacht kan worden aan de situatie waarin de tot uitkering gerechtigde niet daadwerkelijk bekend is geraakt met die mogelijkheid, omdat hij heeft verzuimd een eenvoudig onderzoek te verrichten naar […] het bestaan van verzekeringsdekking onder de verzekering van een derde.” Vervolgens geeft Kifid een aantal voorbeelden van jurisprudentie waarin het bekendheidsvereiste genuanceerd wordt.

Verkeerde been

Kifid meent dat de klacht van de consument erop neerkomt dat hij door de naam van de verzekering op het verkeerde been werd gezet. De commissie volgt dat betoog niet. Het had in de lijn van de verzekerde gelegen als hij eenvoudig onderzoek gedaan had naar zijn verzekering en de voorwaarden. “Consument had dan ook duidelijkheid op dit punt kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld door zich met eventuele vragen tot een assurantietussenpersoon of de verzekeraar te wenden.”

Opeisbaar

Op het moment dat de consument volledig arbeidsongeschikt werd verklaard in 2008, had hij volgens Kifid bekend moeten zijn met de opeisbaarheid van zijn uitkering. De afwikkeling van London General was daarom volgens Kifid correct, de vorderingen van de consument zijn afgewezen in een bindende uitspraak.

Bron: bijdrage van Bart van de Laak van 27 augustus 2019 op www.amweb.nl                     

Vorige pagina