VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Aflossen van je studieschuld: zo werkt het

Geplaatst op: 27-08-2019, 13:38:57

Een studieschuld is makkelijk gemaakt, maar moet uiteindelijk ook weer terugbetaald worden. Nieuwe studenten, die steeds vaker lenen, kunnen daar zelfs tientallen jaren aan vast blijven zitten, hoewel ze relatief ook minder per maand af hoeven te lossen.

Het terugbetalen van studieschuld is door het nieuwe leenstelsel inmiddels een wirwar van regels geworden. Hoe het werkt met het aflossen van die schuld, hangt ervan af wanneer je voor het eerst geld – beurs of een lening – gekregen hebt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De scheidslijn daarbij is: was dat voor september 2015 of vanaf dat moment of daarna. De redactie van DFT Geld zet op een rijtje hoe het zit met het aflossen van die schuld en wat voor wissel dat op je inkomen trekt.

Na september 2015

Te beginnen met de huidige situatie: studenten die in september 2015 of daarna zijn begonnen. Zij vallen onder het nieuwe leenstelsel. Dat houdt in dat velen van hen geen studiebeurs meer krijgen. Dus wordt de noodzaak om te lenen bij DUO ook steeds groter. Uit cijfers van het CBS blijkt dat sinds 2015 meer studenten zijn gaan lenen en dat het gemiddeld ook om een steeds hoger bedrag gaat.

Het was al voorzien dat dit zou gebeuren, dus werden de aflosregels voor nieuwe studenten ook aangepast. Zij hoeven een kleiner bedrag per maand terug te betalen, maar daar staat tegenover dat ze wel 35 jaar aan hun studieschuld vast zitten. Van wie het bedrag dan nog niet heeft afgelost, wordt de schuld kwijtgescholden.

Hoeveel je terug moet betalen per maand, hangt van veel factoren af. Ten eerste natuurlijk van hoe hoog de schuld is. En daarnaast van het inkomen dat iemand heeft. Het aflosbedrag wordt namelijk bepaald aan de hand van de draagkracht. Verdien je te weinig om de eigenlijke maandelijkse aflossing die hoort bij je schuld te betalen, dan betaal je ook minder terug.

Een paar kleine rekenvoorbeelden van iemand die €35.000 per jaar verdient en geen partner heeft. Die kan maximaal €49,63 per maand aflossen. Dat betekent dat diegene tot een studieschuld van iets meer dan €20.000 ook het daadwerkelijke maandbedrag moet aflossen. Bij €10.000 schuld is dat €23,80 per maand, bij €15.000 schuld gaat het om €35,71 (uitgaande van de huidige rente op de studieschuld van 0%).

Bij een studieschuld van €25.000 zou de aflossing eigenlijk €59,52 per maand moeten zijn. Maar omdat dat bedrag boven de maximale draagkracht, hoeft deze ex-student maar de als maximum berekende €49,63 te betalen. Dat blijft zo bij een hogere studieschuld. Maar als het inkomen stijgt, zal er ook een hogere aflossing betaald moeten worden.

Voor september 2015

Wie zijn studie al voor september 2015 heeft afgerond, of sindsdien in elk geval geen bijdrage van DUO meer kreeg, komt in een heel ander rekenregime terecht. Zo moet de schuld in dit geval in 15 jaar afgelost worden. Daardoor is het maandbedrag een stuk hoger, maar ben je uiteindelijk ook sneller van de schuld af.

Ook in dit geval hangt het maandbedrag af van de hoogte van de schuld en het inkomen. We gaan rekenen met hetzelfde voorbeeld als hierboven, iemand zonder partner die €35.000 per jaar verdient. Het maximum aflosbedrag van deze persoon is dan ineens €181,08 per maand.

Dat betekent dat tot een schuld van iets minder dan €33.000 het volledige maandbedrag gewoon afgelost moet worden. Pas als de schuld boven dat bedrag uitkomt, hoef je niet de volledige aflossing te betalen. Als er dan na 15 jaar schuld overblijft, wordt die kwijtgescholden.

Regeling kiezen, meer aflossen, tijdelijk stoppen

Er zijn ook studenten die zelf mogen kiezen voor welk aflosregime ze gaan, omdat ze rondom september 2015 nog studeerden. Dan is de vraag waar je voor kiest: een lager maandbedrag of eerder van je schuld af zijn.

Er zijn nog meer varianten binnen de aflosregimes. Zo kan je er uiteraard ook voor kiezen om meer af te lossen dan je volgens je maandbedrag hoeft. Dat kost je uiteraard meer per maand, maar zo ben je wel sneller van de schuld af. Dit heeft alleen zin als je de schuld sowieso binnen 15 of 35 jaar af kan lossen. Anders betaal je alleen maar extra geld aan een schuld die toch kwijtgescholden wordt.

Ook kan je ervoor kiezen om het aflossen van de studieschuld tijdelijk stop te zetten. Dat mag bij elkaar opgeteld maximaal 5 jaar. De periodes van stopzetten, tellen uiteraard niet mee voor de maximale aflosperiode van 15 of 35 jaar, die teller stopt dan ook even.

Bron: bijdrage van Leon Brandsema van 27 augustus 2019 op www.dft.nl

Vorige pagina