Huis kopen?

Bereken hier
uw maximale
hypotheek

Intermedis A & A

Gastank is niet hetzelfde als gasnet; eigenaar chalet draait op voor forse waterschade

Geplaatst op: 12-08-2019, 14:03:14

De eigenaar van een recreatiewoning moet zelf opdraaien voor de kosten van het herstel van zijn chalet na een forse waterschade. De man claimde het voorval bij de gevolmachtigde van zijn verzekeraar, maar kreeg nul op het rekest. De reden: zijn chalet was niet op het gasnet aangesloten, maar op een gastank.

De eigenaar van het recreatiehuis had via Voogd & Voogd in Middelharnis een recreatiehuisverzekering afgesloten bij ASR, waarbij de Europeesche Verzekeringen de risicodragende partij is. In maart 2018 knapte een waterleiding die tegen de buitenwand zat. Ook is het waterreservoir van de toiletpot begaf het als gevolg van bevriezing. Schade: bijna 10 mille.

Vriezen

De man dacht goed verzekerd te zijn, omdat hij de nodige voorbereidingen had getroffen voor het geval het zou gaan vriezen. Zo was de thermostaat ingeschakeld op vorstvrij en waren de leidingen omwikkeld met elektriciteitsdraad tegen bevriezing. Hij kwam echter van een koude kermis thuis, omdat in de polisvoorwaarden expliciet staat vermeld dat schade door bevriezing niet wordt vergoed, tenzij kan worden aangetoond dat het winterklaar maken van het recreatiehuis door een professioneel bedrijf is uitgevoerd. Ook kan onder voorwaarden worden gerekend op een vergoeding wanneer de centrale verwarming uitvalt. Aan die laatste voorwaarde is niet voldaan, omdat het chalet gas betrekt vanuit een gastank en niet is aangesloten op het eerste gasnet.

Geschillencommissie

De eigenaar van het recreatiehuis was het niet eens met de zienswijze van Voogd & Voogd en stapte de geschillencommissie. Hier zette hij uiteen dat hij zijn huis niet winterklaar had gemaakt, omdat hij ook tijdens de koudere maanden frequent gebruikmaakt van het chalet. Bovendien had de verwarmingsmonteur gemeld dat de stromingschakelaar in storing is gegaan, waardoor de ketel niet in bedrijf kwam. De vorstschade trad op als gevolg van de storing. Hij meende dat het geen verschil maakt of het chalet op het gasnet of op een gastank is aangesloten. De schade zou in beide gevallen hetzelfde hebben uitgepakt.

Voorwaarden zijn uitgangspunt

Voor de geschillencommissie is de schadekwestie duidelijk. “Bij de beoordeling van de dekking van de voorgevallen schade, gelden de voorwaarden als uitgangspunt. Er wordt niet voldaan aan de gestelde vereisten waaronder er wel dekking is voor schade door bevriezing. Het chalet is niet winterklaar gemaakt door een professioneel bedrijf en niet aangesloten op het eerste gasnet. Of er sprake is geweest van een storing waardoor de verwarming is uitgevallen kan derhalve in het midden blijven.”

Primaire dekkingsbepaling

De commissie brengt ook nog eens onder de aandacht dat het een verzekeraar “in beginsel vrijstaat de grenzen aan te geven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Er kunnen zich gevallen kunnen voordoen waarin een beroep op een primaire dekkingsbepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht. Het ontbreken van het causale verband tussen het niet voldoen aan de primaire dekkingsbepaling en de voorgevallen schade is niet een omstandigheid die een beroep rechtvaardigt. Gevolmachtigde is niet toerekenbaar tekortgeschoten.” De uitspraak is bindend.

Bron: bijdrage van Annet van den Berg van 9 augustus 2019 op www.amweb.nl                                   

Vorige pagina