Huis kopen?

Bereken hier
uw maximale
hypotheek

Intermedis A & A

Gepensioneerde kan korting nauwelijks nog ontlopen

Geplaatst op: 09-08-2019, 16:16:01

De financiële situatie van pensioenfondsen wordt alsmaar slechter. Daardoor dreigen er eind dit jaar voor miljoenen mensen kortingen. Hoe hard hakken die verlagingen er bij jou in?

Vijf vragen over de gevolgen van de pensioenmalaise.

Wat is een dekkingsgraad ook alweer?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Als een fonds voor elke euro die het in de toekomst moet uitkeren ook een euro in kas heeft, is de dekkingsgraad precies 100%. Momenteel komen de fondsen tekort, waardoor de dekkingsgraad onder 100% komt.

Er zijn trouwens ook een actuele en een beleidsdekkingsgraad. De ene geeft het situatie van dat moment aan, de andere is het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden.

Wanneer moet een fonds korten?

Dat kan om twee redenen zijn. Voor deelnemers van metaalfondsen PME en PMT geldt dat ze de klos zijn als hun beleidsdekkingsgraad aan het einde van dit jaar onder 100% ligt. Dat lijkt te gebeuren.

Bij ambtenarenfonds ABP en bij Zorg & Welzijn dreigt een korting op basis van de kritische dekkingsgraad, een soort ondergrens die rond 94 à 95% ligt voor deze fondsen. Als de actuele dekkingsgraad daar aan het einde van het jaar onder ligt, moet er gekort worden.

Hoe hoog is die korting dan?

Dat weten we pas zeker na de jaarwisseling, als de cijfers van eind dit jaar bekend zijn. De korting gaat aan de hand van de actuele dekkingsgraad van dat moment. De metaalfondsen moeten dan zo veel korten dat die weer 100% wordt. Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 90%, moet er 10% gekort worden.

Hoe meer pensioen je hebt, hoe hoger dus de korting. Krijg je als oud-metaalwerker €600 per maand, dan raak je daar enkele tientjes van kwijt. Bij een pensioen van €1500 bruto kan de korting richting de €75 oplopen.

Hetzelfde gebeurt bij ABP en PFZW, maar zij moeten dan korten tot aan hun kritische dekkingsgraad.

Maar met het pensioenakkoord was toch geregeld dat er niet gekort hoefde te worden?

Nee, dat niet. Wel is de drempel voor wanneer gekort moet worden verlaagd van ruim 104% naar 100%. Dat betekent dat er pas bij slechtere standen gekort hoefde te worden, en ook dat de korting zelf een stuk minder hoog uitvalt dan met de oude regels.

Kan ik mijn pensioen nog weghalen voor het gekort wordt?

Als je nu werkt in de sector van een fonds waar korting dreigt, kan je helaas niks doen. Een leraar bijvoorbeeld is verplicht om zijn pensioen bij ABP te regelen. Als je in het verleden pensioen opbouwde bij ABP, maar nu bij een ander, beter fonds zit, kun je misschien wel een waardeoverdracht doen. Al is het nog wel de vraag of de financiële situatie van de grote fondsen daar nu wel goed genoeg voor is.

Bron: bijdrage van 9 augustus 2019 van Leon Brandsema op www.dft.nl        

Vorige pagina