VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Aegon moet opdraaien voor kosten nieuwe bril

Geplaatst op: 04-07-2019, 14:47:26

Aegon moet alsnog uitgaan van de nieuwwaarde van een nieuwe bril en niet van het drie jaar oude exemplaar dat tijdens een wintersportvakantie kapot is gegaan. De geschillencommissie heeft de verzekeraar in het ongelijk gesteld nadat een klant klaagde bij Kifid over de wijze waarop Aegon het schadebedrag heeft berekend.

De man deed in de winter van 2018 een beroep op zijn reisverzekering nadat hij tijdens het skiën in aanraking was gekomen met een boom. Zijn bril raakte hierbij onherstelbaar beschadigd. Aanvankelijk wees de verzekeraar de claim af, omdat geen sprake zou zijn van een onder de verzekering gedekte gebeurtenis. Na enig geharrewar besloot de verzekeraar uiteindelijk uit coulance de schade toch te vergoeden, waarna echter weer onenigheid ontstond over de hoogte van het bedrag.

Oude bril

Aegon stelde dat bij het bepalen van de hoogte van de uitkering moet worden uitgegaan van het bedrag dat is betaald voor de oude bril. De gedupeerde klant meent dat juist de prijs die is betaald voor een nieuwe het uitgangspunt moet zijn. In de verzekeringsvoorwaarden is vastgelegd dat voor schade aan brillen een vergoedingsmaximum geldt van € 200. Verder is bepaald dat de man verzekerd is tegen nieuwwaarde, wat betekent dat het bedrag wordt uitgekeerd dat nodig is om nieuwe spullen van dezelfde soort en kwaliteit te kopen. Wel geldt voor spullen die ouder zijn dan een jaar dat rekening wordt gehouden met een afschrijving.

Afschrijving

De nieuwe bril kost bijna  € 400, de oude in 2015 € 311. Voor de kapotte bril geldt dat de man er zelf destijds ongeveer €150 voor neertelde, omdat zijn zorgverzekeraar een deel betaalde. Dat was voor Aegon reden om uit te gaan van dat bedrag, waardoor de man € 60 aan vergoeding kreeg; de afschrijving van 20% per jaar is in mindering gebracht. De man was het daar niet meer eens en stapte naar de geschillencommissie.

Te dure bril

De verzekeraar vindt onder meer dat de man een te dure bril heeft uitgezocht. “Indien de aankoopprijs van de nieuwe bril als uitgangspunt zou gelden, zou op kosten van verzekeraar een duurdere bril kunnen worden gekocht dan het verloren gegane exemplaar.” Dit is volgens verzekeraar in strijd met het indemniteitsbeginsel.

Indemniteitsbeginsel

De geschillencommissie gaat daar niet in mee. “De nieuwwaardebepaling is verenigbaar met het indemniteitsbeginsel. Daarbij komt dat uit een vergelijking tussen het aankoopbedrag van de nieuwe bril en het aankoopbedrag van de oude bril waarop een korting was toegepast, niet de conclusie kan volgen dat de nieuwe bril niet van dezelfde soort en kwaliteit is. Ook is hiervoor niet van belang of consument voor een bril had kunnen kiezen waarop een korting van toepassing was. ”

Zorgverzekering

Aegon  vindt overigens dat helemaal geen vergoeding hoeft te worden betaald, omdat de zorgverzekeraar al een deel van de kosten voor haar rekening heeft genomen. “Het karakter van de schadeverzekering brengt mee dat de verzekering alleen een uitkering geeft voor schade die daadwerkelijk is geleden. Omdat consument van de zorgverzekering een bedrag van € 175 heeft ontvangen, is de schadeomvang met dit bedrag verminderd. Dit brengt mee dat Verzekeraar bij berekening van de schade € 175 in mindering moet brengen op het uit te keren bedrag”, aldus de commissie in een bindende uitspraak.

Bron: bijdrage van 4 juli 2019 van Annet van den Berg op www.amweb.nl                                   

Vorige pagina