VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Buurman laat wc twee weken doorlopen, schade niet gedekt

Geplaatst op: 31-05-2019, 10:39:21

Kifid boog zich afgelopen week over een opmerkelijke claim tegen Aegon. Een man die tijdens de vakantie van de buren daar de wc doortrok en niet merkte dat de spoelbak bleef lopen, claimde € 150 voor een hogere waterrekening op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Aegon wees het verzoek om dekking af en wordt daarin gesteund door de Geschillencommissie.

Halverwege de vakantie van zijn bovenburen controleerde de man in deze Kifidzaak de afvoerputjes en trok hij de wc door. Daarbij vergat hij te controleren of de spoelbak niet doorliep. Toen twee weken later zijn buren thuiskwamen, bleek dat wel het geval. In totaal stroomde er 152 kuub water richting riool.

Vriendendienst

De man claimde de schade, een waterrekening van € 250 minus € 100 eigen risico, op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Hij zegt ongevraagd de wc te hebben doorgetrokken en vindt dat hij aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is. Aegon wijst de schade af. De hogere waterrekening kan hooguit vermogensschade opleveren maar is geen zaak- of personenschade in de zin van de polis. Bovendien betoogt de verzekeraar bij Kifid dat schade ontstaan door een vriendendienst alleen gedekt is als de verzekerde aansprakelijk is. Daarbij geldt volgens de rechtspraak een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid.

Zaakwaarneming

Volgens de Geschillencommissie is hier sprake van zaakwaarneming. De consument heeft zich willens en wetens en op redelijke grond ingelaten met de behartiging van het belang van zijn buren, zonder dat hij de bevoegdheid daartoe ontleent aan een in de wet geregelde rechtsverhouding. Een zaakwaarnemer is verplicht bij de waarneming de nodige zorg te betrachten, aldus de Geschillencommissie. Neemt hij die zorg niet in acht, dan kan hij voor de gevolgen aansprakelijk worden gesteld.

Niet onzorgvuldig

De vraag is dus volgens Kifid: was de man onzorgvuldig toen hij het toilet van zijn buren doorspoelde? Nee, luidt het antwoord. “Consument wist niet dat de spoelbak zou blijven doorlopen en hoefde daar naar het oordeel van de commissie in redelijkheid ook niet op bedacht te zijn. Consument is bij het uitvoeren van de zaakwaarneming niet onzorgvuldig geweest. Dit brengt mee dat hij niet aansprakelijk is voor de door consument gestelde hogere waterrekening van de buren.”

Aegon hoeft dus geen dekking te verlenen. De uitspraak is bindend.

Bron: bijdrage van Paul de Kuyper van 29 mei 2019 op www.amweb.nl                       

Vorige pagina