VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Aegon beŽindigt terecht schadeverzekering na list en bedrog

Geplaatst op: 15-05-2019, 10:40:28

Aegon heeft terecht de inboedelverzekering beëindigd van een man die geprobeerd heeft de verzekeraar te misleiden door een niet-gestolen telefoon als gestolen op te geven. Die poging werd verijdeld. Het slachtoffer van de woninginbraak kan sowieso fluiten naar een vergoeding van de schade.

De man sloot in maart 2017 een inboedelverzekering af bij Aegon. Twee maanden later meldde zijn broer bij de politie dat tussen 19 april en 3 mei was ingebroken in de woning. Er zou voor zover hij kon nagaan niets zijn buitgemaakt. De verzekeringsnemer zelf verbleef op dat moment in het buitenland en meldde de schade op 8 mei online bij zijn verzekeraar. Diverse goederen zouden zijn beschadigd. Er werd geen melding gedaan van diefstal van een telefoon.

Extra informatie

Naar aanleiding van de schademelding vroeg de verzekeraar om nadere informatie bij het slachtoffer. Deze meldde daarop dat ook zijn telefoon was gestolen en stuurde de aankoopfactuur naar de verzekeraar. Het betrof een telefoontoestel dat in februari was aangeschaft. De verzekeraar besloot tot nader onderzoek en interviewde de man enkele maanden later nadat eerder al onderzoek was gedaan bij de winkel waar de telefoon was gekocht. De gsm bleek op naam te staan van zijn broer, die ook de inbraakmelding had gedaan bij de politie.

IMEI-nummer

De man werd het hemd van het lijf gevraagd over de telefoon. Hij bleef erbij dat die van hem was en dat het toetstel gestolen was. Daarop besloot de onderzoeker van de verzekeraar om ook de broer aan de tand te voelen. Die zou in het bezit zijn van een identieke telefoon. De fraude-onderzoeker van de verzekeraar vroeg de broer of hij het IMEI-nummer van de betreffende telefoon die binnen handbereik lag mocht controleren. Het nummer bleek te corresponderen met dat van de ‘gestolen’ mobiele telefoon.

Daarop verklaarde verzekerde weer dat hij de telefoon dan had laten liggen bij zijn broer. Uiteindelijk bleken de mannen tegenstrijdige verklaringen af te leggen, wat voor de verzekeraar reden was niet tot uitkering over te gaan, de verzekering te beëindigen en de gegevens van de man vast te leggen in het Incidentenregister en voor de duur van zes jaar op te nemen in het Extern Verwijzingsregister.

Wisselende verklaringen

De man probeerde vervolgens zijn gelijk te halen bij de geschillencommissie en wilde de inbraakschade vergoed zien. Hij kreeg nul op rekest. “De verklaringen van consument wisselen telkens. Op grond hiervan acht de commissie de verklaringen niet geloofwaardig”, stelt de geschillencommissie in haar bindende advies. “Consument heeft opzettelijk aan verzekeraar opgegeven dat de aan zijn broer toebehorende telefoon zijn eigendom was en dat deze was gestolen met de bedoeling een uitkering te kunnen ontvangen waar hij geen recht op had.” De commissie stelt dat dit tot gevolg heeft dat er geen recht meer bestaat op een uitkering en dat de verzekering terecht is beëindigd.

Bron: bijdrage van Annet van den Berg van 13 mei 2019 op

Vorige pagina