VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Ex-vrouw krijgt geen vergoeding van adviseur die adres wijzigde in postbus

Geplaatst op: 01-04-2019, 15:49:54

De ex van een consument veranderde tijdens het huwelijk in 2008 hun correspondentieadres in een postbus en kocht vervolgens de gezamenlijke beleggingsverzekering af. Zijn ex-partner stelde niet van de wijziging op de hoogte te zijn geweest en eiste daarom voor het Kifid dat de adviseur die het adres aanpaste het geschatte waardeverschil tussen het moment van afkopen en de oorspronkelijke einddatum zou vergoeden. Het Kifid ging niet mee in dat verzoek.

De beleggingsverzekering werd afgesloten door het echtpaar in 1999. In januari 2008 deed de man van de klager een verzoek tot een adreswijziging, de correspondentie werd voortaan verstuurd naar een postbus. In april van hetzelfde jaar verzocht de man om de polis af te kopen. Dat verzoek werd ook door de eiser ondertekend. Op verzoek werd een bedrag van € 6.843 overgemaakt op de rekening van de toenmalige echtgenoot.

Compensatieregeling

In 2011 ontving de echtgenoot nog eens € 1.949 uit de compensatieregeling van de verzekeraar. Drie jaar later ging het echtpaar uit elkaar. In 2017 nam de consument contact op met de verzekeraar, die naar aanleiding van dat gesprek besloot om de compensatieregeling nogmaals uit te keren aan de vrouw.

Handtekening

Voor het Kifid stelde de consument dat de adreswijziging ervoor zorgde dat de beleggingsverzekering aan haar zicht was onttrokken. Daardoor kon de ex-man de polis afkopen en de som geld op zijn eigen rekening laten overmaken. Het afkoopverzoek was weliswaar door beide partners ondertekend, maar de consument stelde geen idee te hebben gehad waarvoor haar handtekening diende. De klager eiste daarom dat het verschil tussen de waarde bij afkoop en de geschatte eindwaarde in 2014 vergoed zou worden. In totaal een bedrag van ongeveer € 13.000.

De adviseur uit Voorthuizen stelde dat het nieuwe correspondentieadres ook gebruikt werd voor de onderneming van het echtpaar en het bestuur van de charitatieve instelling waarin zij beiden zaten. Er is jarenlang door haar geen bezwaar gemaakt dat de post daar naartoe ging.

Geen signalen

Volgens de geschillencommissie reikt de zorgplicht van de adviseur niet zo ver dat hij bij het verzoek van één van de partners na moet gaan of de wijziging ook de wens is van de andere partner. De adviseur dient dat echter wel na te vragen als hij signalen krijgt die hem anders doen vermoeden, maar volgens het Kifid is uit het dossier niet gebleken dat die signalen er tijdens het verzoek waren.

Onzorgvuldig

“Daar komt bij dat Consument het afkoopverzoek zelf heeft ondertekend en daarmee akkoord is gegaan met de afkoop van de verzekering”, schrijft de commissie in de uitspraak. “De stelling van Consument – dat zij niet wist waarvoor zij tekende – maakt het voornoemde niet anders. Het ligt immers op de weg van Consument om – alvorens zij documenten ondertekent – deze documenten zorgvuldig door te nemen en zich ervan te vergewissen dat deze overeenstemmen met haar wil. Dat Consument dit kennelijk heeft nagelaten, kan Adviseur niet worden verweten.”

De vordering is afgewezen in een niet-bindende uitspraak.

Bron: bijdrage van Bart van de Laak van 29 maart 2019 op www.amweb.nl                        

Vorige pagina