VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Adviseur gaat niet achter bevestiging aan en moet helft aflosboete klant betalen

Geplaatst op: 12-09-2018, 12:21:50

Een tussenpersoon die een bank vraagt om bevestiging van een hypotheekrentewijziging moet ook actie ondernemen als die bevestiging uitblijft. Dat stelt Kifid in een zaak waarbij ING een offerte rechtstreeks naar de klant stuurde die het stuk vervolgens niet getekend retourneert. De klant krijgt daardoor een hoger rentepercentage waar hij vooral last van krijgt als hij een jaar later zijn hypotheek vervroegd aflost. Volgens de Geschillencommissie had de adviseur die schade kunnen voorkomen. Hij moet daarom een deel van de boeterente voor zijn rekening nemen.

De consument in het Kifid-geschil sluit in 2009 via zijn adviseur Assuline een hypotheek bij WestlandUtrecht, een rechtsvoorganger van ING. De hypotheek bestaat uit een spaarhypotheek en een hypotheek met levensverzekering. ING informeert de man in 2015 dat van beide leningdelen de rentevaste periode afloopt. De bank stuurt een keuzeformulier voor een nieuw rentetarief.

Bevestiging

Daarop is een variabele rente niet opgenomen, maar de man gaat langs op het kantoor van Assuline in Wilnis. Na telefonisch contact met ING voegen adviseur en consument een keuze toe, namelijk ‘variabele rente 2,4%’. Assuline scant het ondertekende blad en mailt dat naar de bank met de volgende toevoeging: “Wij vertrouwen erop dat u voor de verdere afwikkeling zorg zult dragen en ontvangen graag een bevestiging”.

Offerte

Twee dagen later komt al bericht van ING. Alleen niet bij Assuline, maar bij de hypotheekklant zelf. Die krijgt een offerte voor het omzetten naar een variabele rente van 2,48%. Het voorstel is 11 dagen geldig. De consument denkt dat dit de bevestiging is van de voorgestelde aanpassing en stuurt de offerte daarom niet met handtekening terug. ING stuurt kort daarop bericht dat de rente conform de leningvoorwaarden opnieuw voor zes jaar wordt vastgezet, dan tegen een rente van 3,05%.

Terugdraaien

Pas vijf maanden later komt Assuline erachter dat er iets mis is gegaan. “Helaas krijgen wij als tussenpersoon geen bevestiging meer van de renteverlengingen. Dat is heel vervelend, want nu komen wij er bij toeval achter dat de rente niet variabel is gezet”, schrijft de adviseur aan ING. Het kantoor wil de verlenging terugdraaien, wat door ING wordt geweigerd.

In augustus 2016 lost de consument de lening vervroegd af. ING brengt daarvoor een boeterente in rekening van € 9.517,04. Opnieuw verzoekt Assuline om de eerdere renteverlenging ongedaan te maken. ING ziet daar nog steeds geen gegronde reden voor. Wel berekent de bank de boeterente later opnieuw. Die komt dan nog uit op € 5.454,29.

Tekortgeschoten

Dat bedrag plus de te veel betaalde rente in de periode november 2015 – augustus 2016 wil de consument via Kifid op Assuline verhalen. Hij vindt dat de adviseur tekort is geschoten door niet bij de bank te vragen wat de stand van zaken was ten aanzien van de rentewijziging.

De Geschillencommissie steunt hem daarin. “Van Assuline, die als hypotheekadviseur voor haar cliënt een verzoek had ingediend, had mogen worden verwacht dat zij toen de gevraagde bevestiging uitbleef bij de bank of Consument had nagevraagd of het verzoek om rentewijziging inmiddels was uitgevoerd. Bij gebrek daaraan is Assuline toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Consument”, aldus de uitspraak.

Eigen schuld

De consument is echter zelf ook schuldig aan de schade. Hij heeft de offerte niet zorgvuldig doorgenomen en had aan brieven en afschrijvingen kunnen zien dat de rente voor zes jaar was vastgezet. Daarom bepaalt Kifid dat de consument de helft van de schade moet dragen.

Die schade wordt berekend op € 3.990. Dat bedrag bestaat uit de aflosboete en de te veel betaalde rente nadat die fiscaal zijn afgetrokken. Assuline moet daarvan € 1.995 vergoeden aan de consument. De uitspraak is niet-bindend.

ING treft geen blaam

De consument daagde in dezelfde zaak ook ING. Hij verwijt de bank geen gevolg hebben gegeven aan zijn verzoek om de rente op variabel te zetten. Volgens de man had ING toen reactie op de offerte van zijn kant uitbleef met hem of met Assuline contact op moeten nemen.

Hier vangt hij echter bot. Volgens de Geschillencommissie was de tekst en de benodigde actie in de offert voldoende helder. Bovendien was duidelijk dat de bank wijzigingen van rentepercentages rechtstreeks naar de consument stuurde “en dat Assuline met die werkwijze bekend was”. “Gelet daarop is niet gebleken dat de bank verplicht was haar brieven over de rentewijziging (ook) aan Assuline te zenden.” Kifid wijst de vordering af, ING is niet tekortgeschoten.

Bron: publicatie van 12 september 2018 van Paul de Kuyper op www.amweb.nl  

Vorige pagina