VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Tandarts krijgt waarschuwing omdat hij niet kan bewijzen dat patiŽnt behandelplan goedkeurde

Geplaatst op: 25-05-2018, 10:53:53

Op 8 maart kreeg een tandarts een waarschuwing omdat hij niet kon aantonen dat een patiënt een behandelplan met begroting per mail heeft ontvangen en goedgekeurd. Belangrijke les: laat de patiënt tekenen.

Het Centraal Tuchtcollege oordeelde onlangs in een zaak waarin de klager zijn  tandarts verweet dat deze zijn verstandskies heeft gevuld zonder behandelplan en begroting voor te leggen. Klager beweerde dat hij dacht dat de verstandskies getrokken zou worden. De pijnklachten in de verstandkies bleven bestaan. 

Volgens de tandarts is er wel degelijk een behandelplan en een begroting opgesteld en per mail voorgelegd aan de klager. In dit behandelplan stond o.a. een wortelkanaalbehandeling voor de kies naast de verstandkies (die ook is uitgevoerd) en het trekken van de verstandskies. In het behandelplan werd aangeraden de verstandskies te trekken, omdat het gat te groot was om te vullen. Klager wilde volgens de tandarts echter pertinent dat de verstandskies (eerst) gevuld zou worden. Dit heeft de tandarts ook zo in het dossier vermeld. 

In eerste instantie is de klacht ongegrond verklaard door het Regionaal Tuchtcollege. Klager is echter in beroep gegaan bij het Centraal Tuchtcollege. Het lukte de tandarts niet om voor college aan te tonen dat hij een behandelplan had gemaild en met akkoord (m.u.v. het trekken van de verstandskies)  retour had gekregen. De tandarts zei het uit zijn mailsysteem te kunnen halen, maar kwam uiteindelijk niet over de brug. Het staat ook niet in het dossier vermeld. 

Verder merkt het Centraal Tuchtcollege op dat in de begroting (die de tandarts heeft overlegd) geen melding wordt gemaakt van een voorgenomen extractie van de verstandskies (maar van een meervlaksvulling composiet). Dit is niet in lijn met de aantekening  “Zorgplan/begroting akkoord behalve ex 28”  zoals de tandarts die in het patiëntendossier heeft gemaakt.

Daardoor kan niet worden vastgesteld dat de tandarts het zorgplan aan klager heeft toegezonden en dus ook niet dat klager van de inhoud van het zorgplan op de hoogte was en daarmee heeft ingestemd. Het had, in lijn met de “regeling mondzorg” (artikel 6.1) van de Nederlandse Zorgautoriteit voor de hand gelegen, gelet op de voorziene kosten en ook het feit dat het hier een nieuwe patiënt en een eerste patiëntencontact betrof, de begroting vooraf door klager voor akkoord te laten tekenen, vindt de tuchtrechter. 

De klacht werd alsnog gegrond verklaard. Deze zaak resulteerde in een waarschuwing voor de tandarts.

Bron: Nieuwsbrief Mondzorg op www.medischondernemen.nl van 19 april 2018

Vorige pagina