VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Afkopen spaarpolis in zwang maar geld niet altijd tijdig bij notaris

Geplaatst op: 12-03-2018, 11:58:35

Huizenbezitters kiezen er bij een verhuizing steeds vaker om de spaarpolis bij hun (bank)spaarhypotheek af te kopen. Dit constateert De Hypotheekshop in haar maandelijkse nieuwsbrief. Volgens de franchisedochter van CMIS Group gaat dat echter niet altijd goed, met name als het geld niet tijdig bij de notaris is.

De hypotheekshop ziet de laatste tijd een trend ontstaan waarbij er – meestal bij verhuizen – steeds vaker toch voor gekozen wordt om de spaarpolis af te kopen. Dit ondanks het gegeven dat mensen die hun eerste hypotheek voor 2013 hebben gesloten, ook voor aflossingsvrije hypotheken en spaarhypotheken nog recht op hypotheekrenteaftrek. En ondanks de vaststelling door De Hypotheekshop dat het hierdoor “bij verhuizen of oversluiten het qua (totale) maandlasten over het algemeen gunstig is om de (bank)spaarhypotheek bij de nieuwe aanbieder voort te zetten.”

Toekomstige afbouw renteaftrek

Dat steeds meer huizenbezitters toch kiezen voor afkoop kan volgens de hypotheekwinkel diverse redenen hebben. “Allereerst is het aanbod van geldverstrekkers met een (bank)spaarhypotheek tegenwoordig beperkt. Soms kunnen de bijkomende kosten voor de kosten koper, een verbouwing of een restschuld reden zijn om de polis te beëindigen. Ook kunnen de lage rentestand, met hogere premies en hogere netto maandlasten tot gevolg, en de toekomstige afbouw van de renteaftrek redenen zijn om de spaarhypotheek niet voort te zetten.”

Datum passeren

Daarnaast kan door de inbreng van de afkoopwaarde van de polis worden volstaan met een lagere hypotheek, met een lagere rente (zonder NHG) en lagere maandlasten tot gevolg. Daarbij doemt volgens De Hypotheekshop inde praktijk wel eens een probleem op: als de waarde van de polis op datum passeren niet wordt vrijgegeven door de oude geldverstrekker.

Zelf voorfinancieren

Mark de Rijke, directeur franchise bij CMIS: “De waarde van de verpande aflossingspolis soms pas wordt vrijgegeven na de inlossing van de oude hypotheek. Hierdoor komt een klant tijdelijk geld tekort wat wel in zijn of haar financiële plaatje is meegenomen en moet dit als het ware zelf voor financieren.” Het vooraf omzetten van de spaarhypotheek in een annuïtair deel dan een oplossing zijn, maar volgens De Rijke dat is vanwege tijdsdruk niet altijd mogelijk

Bron: bijdrage door Robert Paling op www.amweb.nl van 8 maart 2018

Vorige pagina