VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Bewaar geld niet thuis

Geplaatst op: 12-10-2017, 13:25:15

Had ik maar nooit het geld van de bank gehaald en thuis in de kluis gelegd.

Dat zal de verzuchting zijn geweest van de persoon die de hoofdrol vervulde in de zaak die door het Gerechtshof Den-Bosch op 15 augustus jl. is beslecht.

Casus

Wat was er gebeurd ? Simpel gezegd had moeder via een notariële akte (een algehele volmacht of levenstestament) een kind het recht gegeven om namens haar op te treden. Eén van de dingen die de gevolmachtigde had gedaan, was het contant ophalen van € 120.000,- van de bankrekening. Dat geld werd bewaard in het huis van de gevolmachtigde. Niet in een oude sok of onder een matras, maar netjes in een kluis (model Small).

Na het overlijden van moeder vroegen haar andere kinderen aan de gevolmachtigde wat er met het geld van moeder was gebeurd. De gevolmachtigde moest hen toen het slechte nieuws brengen. Er was bij haar thuis ingebroken en de kluis (met al het geld van moeder) was gestolen. Helaas was er dus geen erfenis meer om te verdelen.

Terugbetalen of niet ?

Deze boodschap werd door de andere erfgenamen negatief ontvangen. Die hadden er toch echter op gerekend dat zij hun moedersdeel zouden krijgen. En nu was een dief er met hun erfenis vandoor.

Besloten werd om de gevolmachtigde aan te spreken op dit verlies. De juridische grond was snel gevonden: de dochter had haar zorgplicht als gevolmachtigde verzaakt.

De rechter moest beslissen of dit ook zo was. Mocht de gevolmachtigde wel het geld van de bankrekening halen en had de gevolmachtigde voldoende maatregelen genomen om de diefstal te vermijden ?

Volgens de gevolmachtigde was het niet haar eigen wens geweest om het geld op te halen. Maar moeder had sinds de bankencrisis geen vertrouwen meer in de banken. Dat is een populair sentiment en de rechters gaan aan het waarheidsgehalte ervan voorbij. Want zij gaan direct over naar de vraag of er voldoende maatregelen waren genomen om het verlies te voorkomen.

Het ging hier om een aanzienlijk bedrag, dat thuis bewaard werd. Weliswaar lag het in een kluis, maar die was niet ingemetseld of vastgeschroefd en was zo klein dat hij bij een inbraak makkelijk mee te nemen was. Ook had de gevolmachtigde geen maatregelen genomen om te zorgen dat bij diefstal een inbraakverzekering de totale geldsom zou vergoeden.

Al met al genoeg reden om te concluderen dat de gevolmachtigde onzorgvuldig was geweest. Zij werd daarom veroordeeld om het volledige bedrag ad € 120.000,- (terug) te storten op de bankrekening van de overledene (de boedelrekening).

Moraal

Het is misschien hoe dan ook geen goed idee om grote bedragen contant op te nemen bij de bank, want voor je het weet, wordt je overvallen.

Maar als het niet je eigen geld is, moet je helemaal twee keer nadenken. Hebben je ouders je bij de notaris genoemd in een algehele volmacht of levenstestament, en wordt het geld gestolen, dan ben je dubbel de pineut. Het geld is gestolen en jij moet het terugbetalen bij het overlijden.

Maar let op: die zorgplicht geldt natuurlijk ook als je de juwelen van moeder niet veilig opbergt als zij in een verpleegkliniek is opgenomen. En een kleine kluis die niet vastzit is echt onvoldoende. Neem dan liever een safeloket bij die verfoeide bank.

Bron: column van Ernst Loendersloot, senior kandidaat-notaris, op www.ntrs.nl van 12 oktober 2017

Vorige pagina