VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Benadruk belang financieringsvoorbehoud

Geplaatst op: 07-04-2017, 11:24:39

Lloyds Bank roept de met haar samenwerkende financieel adviseurs op om hun klanten extra indringend te attenderen op het belang van een financieringsvoorbehoud bij de aankoop van een woning.

Overspannen markt
“De woningmarkt in Nederland is duidelijk aan het verhitten”, aldus Michiel van der Linde, Manager Intermediaire Distributie & Service van Lloyds Bank. “De termijnen waarbinnen woningen te koop staan lopen sterk terug, het aantal woningen waaruit belangstellenden kunnen kiezen daalt en het komt steeds vaker voor, dat kopers een bod doen dat boven de vraagprijs ligt. Dit zijn allemaal tekenen van een ”verkopersmarkt”.

Afzien van voorbehouden is zeer risicovol
“Steeds vaker zien we”, vervolgt Michiel van der Linde, “dat kopers afzien van een financieringsvoorbehoud, en ook van een bouwkundig voorbehoud. Wij vinden dit voor kopers zeer risicovol en hoogst ongewenst. Dit soort situaties zet ook onze acceptatieafdeling geweldig onder druk. Bij het ontbreken van dergelijke voorbehouden heeft de klant een extra groot belang bij doorgang van de financiering. Indien de stukken compleet zijn, kunnen wij heel snel reageren en hebben wij vrijwel geen wachttermijnen, maar uiteindelijk hebben we wel onze acceptatienormen. Is het inkomen te laag en/of worden de verbouwingskosten te hoog en is het bedrag van de lening niet verantwoord, dan moeten ook wij de aanvraag afwijzen”.

Bevorder eerder overleg
Volgens Michiel van der Linde is “het verstandig, dat financieel adviseurs hun klanten indringend adviseren om in een zo vroeg mogelijk stadium met de adviseur te overleggen welke financiering wel en welke niet haalbaar is. Als Lloyds Bank zullen wij dat ook gaan doen. Daarnaast menen wij dat het belangrijk is om klanten nadrukkelijk te informeren wat de risico’s zijn van het kopen zonder voorbehouden van keuring en financiering. Veel consumenten hebben geen flauw benul van de consequenties van het boetebeding waarmee ze geconfronteerd worden, wanneer ze de woning toch niet kunnen afnemen. Bij 10% van de koopprijs gaat het vaak om aanzienlijke bedragen. Met elkaar moeten we proberen de consument eerder aan de tafel van de financieel adviseur te krijgen”.

Bron: www.eufin.nl van 6 april 2017

Vorige pagina